Jarkko Kivikosken lisäksi Woltti Groupissa vastuullisuushankeesta vastaa Johanna Joutsen (oik.), joka ajaa muutosta erityisesti isoissa asiakkuuksissa. Hanna Kaartinen (kesk.) on hankkeessa mukana vastaten erityisesti tuotannollisesta näkökulmasta.
Jarkko Kivikosken lisäksi Woltti Groupissa vastuullisuushankeesta vastaa Johanna Joutsen (oik.), joka ajaa muutosta erityisesti isoissa asiakkuuksissa. Hanna Kaartinen (kesk.) on hankkeessa mukana vastaten erityisesti tuotannollisesta näkökulmasta.

Vastuullisuus fiksun bisneksen kulmakivenä

Vastuullisen tapahtumatuotannon kulmakiviä ovat ympäristövastuun lisäksi taloudellinen ja sosiaalinen vastuu, joiden avulla liiketoiminnasta rakennetaan entistä läpinäkyvämpää ja kannattavampaa. Kärjistyvän ilmastokriisin vuoksi myös ekologisuuden tärkeys on korostumassa.

Vastuullisen liiketoiminnan avulla voidaan kehittää yrityksen kilpailukykyä, brändiä ja imagoa. Parhaimmillaan pienemmillä resursseilla synnytetään kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa, jonka tuottavuus kasvaa. Woltti Groupissa vastuullisuus on ollut liiketoimintajohtaja Jarkko Kivikosken mukaan yrityksen dna:ssa alusta alkaen. Kivikoski painottaa kokonaisvaltaista, kestävää toimintatapaa.

– Vastuullisuuden pitää olla liiketoiminnan lähtökohta. Se avaa mahdollisuuden myös entistä luovemmille ratkaisuille. Tapahtuma-alalla kekseliäisyys on perinteisesti pyörinyt sen ympärillä, että ylöspano on joka kerta entistä hienompi. Me ajattelemme niin, että teemme asioita siten, että niillä on merkitystä. Kun asiat tehdään oikein, sen myötä myös tuloksellisuus paranee. Siinä on iso ero toimijoiden kesken.

Kivikosken mielestä erityisesti tapahtuma-alalla pitäisi käydä huomattavasti laajempi keskustelu vastuullisuudesta, sillä se on paljon muutakin kuin hiilijalanjäljen pienentämistä.

– Ympäristöasiat ovat nousseet tapetille viime kuukausina. Minua häiritsee keskustelussa se, että pientä osaa, eli ympäristöön liittyviä seikkoja, korostetaan. Ympäristö on tärkeä osa vastuullisuutta, mutta meille vastuullisuus tarkoittaa paljon muutakin, esimerkiksi hyvää yhteiskuntakansalaisuutta ja kaikkien osapuolien reilua kohtelua. Me emme halua toteuttaa vastuullisuutta tekemällä temppuja, joilla kiillotetaan kilpeä.

Resurssit järkevästi käytössä

Kivikoski painottaa perusteellisuutta. Woltti Groupissa on perehdytty asiaan kahden ja puolen vuoden ajan erittäin intensiivisesti.

– Meidän mielestämme ei ole riittävää, että tehdään esimerkiksi hiilipäästöjen kompensointia. Se on hyvä keino, mutta maailma ei sillä muutu.

Kivikoski kertoo, että Woltti Groupissa käydään aina asiakkaan kanssa keskustelu siitä, mitä vaikutuksia halutaan synnyttää. Sen myötä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia.

– Rakennamme pitkäaikaisia kumppanuuksia siten, että arvomaailmat kohtaavat. Silloin vastuullisuus nivoutuu sekä asiakkaan että yhteiskunnan näkökulmasta yhteen.

Lisäksi resursseja käytetään järkevästi.

– Hiilijalanjälki pienenee samalla. Jos valintoja tehdään vain ympäristön näkökulmasta, niin voi äkkiä käydä niin, että rahaa kuluukin enemmän.

Ekologisuus korostuu

Aalto-yliopiston kestävän kehityksen erityisasiantuntija Meri Löyttyniemi on työskennellyt tapahtumien vastuullisuuden parissa yli kaksikymmentä vuotta.

– Tällä vuosituhannella on otettu haltuun vastuullisuuden taloudellista ja sosiaalista puolta. Karmivien IPCC:n raporttien myötä suuntaus on juuri nyt se, että palataan takaisin ekologisuuden tärkeyteen eli vastuullisuusajattelun alkujuurille. Paine hiilijalanjäljen pienentämiseen on todella kova.

Löyttyniemi oli mukana jo 2000-luvun alkupuolella laatimassa ympäristövastuustrategian kongressikeskus Dipolille Espoossa sekä yleisurheilun MM-kilpailuille 2005.

– Strategia laadittiin, jotta potentiaalisten asiakkaiden ympäristökysymyksiin pystyttiin antamaan vastauksia. Vastuulliset teot ovat myös markkinointitekoja ja myyntiargumentteja, Löyttyniemi muistuttaa.

Paine hiilijalanjäljen pienentämiseen on todella kova.”

Reilua bisnestä

Kivikoski ei halua pitää vastapuhetta ympäristövastuullisuutta kohtaan, vaan lisätä painoarvoa kokonaisuudelle. Hän painottaa, että vastuullista liiketoimintaa ei voi harjoittaa vain syömällä kasvisruokaa tai kompensoimalla päästöt. Löyttyniemi allekirjoittaa väitteen.

–  Kompensoinnin pitää olla aina viimeinen keino. Kun oma pesä on puhdas, sen lisäksi voidaan kompensoida. Sama koskee lahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Se on kelpo keino kantaa sosiaalista vastuuta, mutta ei voi olla ainoa keino, sanoo Löyttyniemi.

Sosiaalista vastuuta Woltti Groupissa toteutetaan kohtelemalla ihmisiä ja yhteistyökumppaneita reilulla tavalla.

– Me emme koskaan ota toisten selkänahasta. Yritysten välinen yhteistyö voi olla joko tasavertaisesta bisnestä tai ostajan aseman hyväksikäyttöä. Tutkimme tarkasti esimerkiksi alihankintaketjut ja niiden eettisyyden. Tarkkailemme myös alihankkijoiden työntekijöiden olosuhteita ja käyttämiemme materiaalien alkuperää.

Myös Löyttyniemi painottaa ihmisten kohtelun tärkeyttä.

– Sosiaalinen vastuu on ennen kaikkea sitä, että ihmisiä kohdellaan reilusti. Siihen linkittyy myös taloudellinen vastuu ja se, miten esimerkiksi tulos jaetaan: jos tapahtumassa on muutama palkattu työntekijä, satoja vapaaehtoisia ja yksi, joka käärii miljoonat, niin toiminta ei ole sosiaalisesti eikä taloudellisesti kestävää.

Hyvää yhteiskuntakansalaisuutta

Kivikosken mukaan tapahtuma-alalla ei ole totuttu asioita pohtimaan näin syvällisesti. Esimerkkinä hän mainitsee globaalin toiminnan, missä saatetaan päätyä ostamaan palveluita toiselta puolelta Eurooppaa.

– Asioiden tutkiminen pintaa syvemmältä vaatii todella paljon työtä. Juuri sen vuoksi vastuullisuus on meille tapa toimia, ei markkinointitemppu. Kyse on johtamisjärjestelmästä, jonka avulla tehdään asiat läpinäkyviksi.

Kivikoski painottaa kokonaisuutta.

– Emme halua tehdä sirkustemppuja vaan muuttaa alan toimintatapoja. Tällä hetkellä se vaikuttaa toimintaamme siten, että investoimme omaa aikaamme valtavasti strategian laatimiseen ja sen jalkauttamiseen. Olemme kuitenkin varmoja, että tämä työ tulee kantamaan hedelmää.

Woltilla vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että euroja ei käytetä ylenpalttisesti.

– Päinvastoin, niiden käyttöä harkitaan tarkemmin, sanoo Kivikoski.

Woltti Groupilla asiakassuhteet perustuvat kumppanuuteen, joten myös asiakkaan sitoutuminen ja osallistuminen ovat tärkeitä. Tavoitteena on samalla tehdä maailmalle hyvää.

– Meillä on aina ollut myös hyvä yhteiskuntakansalaisen rooli. Kun pakkaan lisätään vielä ympäristöasiat, niin syntyy meitä ja asiakkaitamme tyydyttävä kokonaisuus. Tulevaisuudessa ei päälleliimaajan roolissa menesty, Kivikoski kiteyttää.

Woltti Groupilla on parhaillaan käynnissä pilottihanke Helsingin kaupungin kanssa.

– Tavoitteena on synnyttää vastuullisuusstrategia kaikkiin Helsingin kaupungin tapahtumiin.

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2019.