Uusi laki, uudet ohjeet

Uusi alkoholilaki astuu kokonaisuutena voimaan maaliskuun alussa. Mitä muutoksia laki tuo ravintoloiden arkeen? Selvitimme olennaisimmat lain kohdat Valviran avulla.

Yksi anniskelulupa riittää

Erillisiä A-, B- tai C-lupia ei enää ole 1. maaliskuuta alkaen. Valviralta kerrotaan, että B- ja C-luvanhaltijoiden ei tarvitse hakea uusia lupia, vaan oikeudet tulevat voimaan viranomaisten toimesta automaattisesti.

Myös vastaavan hoitajan edellytykset yhtenäistyvät ja kevenevät, mikä helpottaa työvoiman palkkaamista ja työvuorojen suunnittelua. Nyt vastuuhenkilöltä ei enää edellytetä työkokemusta tai koulutusta, vaan anniskelupassi riittää vastaavana hoitajana työskentelemiseen. Uutta on myös se, että vastaavan hoitajan nimeäminen ei ole enää luvan myöntämisen edellytys, vaan henkilökunnan osaaminen on osa omavalvontasuunnitelmaa. 

Hinnat voi julkaista nettisivuilla

Tästä lähtien alkoholijuomien – myös väkevien – anniskeluhinnat voidaan julkaista esimerkiksi ravintolan nettisivuilla, kunhan hinnastossa tai tuoteluettelossa esitellään kaikki myynnissä olevat alkoholijuomat kuluttajille asiallisesti ja yhdenmukaisella tavalla.

Tiedot, joiden julkaiseminen sallitaan vähittäismyyntihinnastossa tai tuoteluettelossa, ovat sellaisia, jotka kuvaavat tietyn tuoteryhmän tuotteen luonnetta ja/tai ovat informatiivisia kuluttajien näkökulmasta. Näitä ovat Valviran mukaan esimerkiksi juoman alkoholiprosentti sekä tuotteen hinta ja litrahinta, raaka-aineluettelo ja mahdolliset allergeenit. Lisäksi sallitaan tiiviisti esitettynä lisätieto valmistajasta ja tuotteen valmistusprosessista, kuten luomutuotannosta.

Tuoteluettelo ei saa olla mainoslehtisen kaltainen esite, jossa nostetaan vain osa tuotteista esille. 

Yksittäistä juomaa ei saa korostaa poikkeavin fontein, värein tai esimerkiksi asettelullisin keinoin. Myöskään mielikuvamainontaan liittyvien kuvien ja teemojen yhdistäminen tuotteeseen ei ole sallittua. Väkeviä alkoholijuomia saa kuitenkin esitellä esimerkiksi juomien tuotekuvilla, tilaajien tarvitsemilla tiedoilla ja ruokasuosituksilla, kuten tuotteita nykyisin esitellään esimerkiksi Alkon ja lentoyhtiöiden verkkosivuilla.

Happy hour -mainonta vapautuu

Ravintolat voivat mainostaa happy hour-, afterwork- ja muita väliaikaisia tarjouksia. Ulkomainontakielto pysyy edelleen voimassa. Vain ravintolan välittömässä läheisyydessä, esimerkiksi A-telineessä, tarjouksista voi kertoa. Väkevien juomien markkinointi ravintolan ulkopuolella pysyy edelleen kiellettynä.

Mietoja alkoholijuomia saa myydä mukaan

Anniskelupaikassa voidaan myydä korkeintaan 5,5 %-alkoholijuomia normaalien alkoholijuomien vähittäismyynnin sääntöjen mukaisesti asiakkaille mukaan otettavaksi. Ravintoloista saa siis ostaa samoja alkoholijuomia kuin kaupoista kello 9-21 joka päivä.

Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää anniskeluluvan yhteyteen vain niille alkoholijuomille, jotka ovat ravintolan anniskelussa. Vähittäismyynnin edellytyksenä ei ole muun vähittäismyynnin tavoin riittävä elintarvikevalikoima, vaikka muilta osin noudatetaan pääosin vähittäismyynnin sääntelyä: myynnin täytyy muun muassa tapahtua sisätiloissa ja juoma tulee myydä suljetussa pakkauksessa.

Anniskelupaikan yhteyteen voi saada myös tilaviinin tai käsityöläisoluen vähittäismyyntiluvan, jos täyttää luvan saamisen edellytykset. Määräaikaisen tai tilapäisluonteisen anniskelutoiminnan yhteyteen vähittäismyyntilupaa ei lain mukaan lähtökohtaisesti voida myöntää.

Anniskeluaika vapautuu, mutta järjestyksenvalvontavaatimus tiukkenee

Periaatteessa alkoholijuomia saa anniskella aamuneljään asti ja asiakkaat saavat nauttia juomiaan peräti aamuviiteen. Anniskelun saa aloittaa yhdeksältä aamulla.

Anniskeluajan pidennys vaatii jatkoaikailmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle.

Jatkoaikailmoituksessa on annettava jatkoaika-anniskelun kestoa ja ajankohtia koskevat sekä anniskelutoiminnasta aiheutuvien vaikutusten arviointia varten tarpeelliset tiedot, joihin kuuluu muun muassa tieto järjestyksenvalvonnasta.

Vanhan lain mukaan järjestyksenvalvojia asetetaan tarpeen mukaan. Tästä lähtien, jos anniskelua on tarkoitus jatkaa kello 1.30:n jälkeen, luvanhaltijan on asetettava yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti valvomaan järjestystä ja turvallisuutta niin anniskelupaikassa kuin sen välittömässä läheisyydessä alkoholijuomien nauttimisen päättymiseen asti. Lain mukaan järjestyksenvalvoja voi tehdä muutakin kuin valvoa järjestystä.

Alkoholiviranomainen voi kuitenkin myöntää järjestyksenvalvojavaatimuksesta poikkeuksen.

Valvira muistuttaa myös, että kunnalla on uuden lain mukaan oikeus kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi.

Monien klassikkococktailien tarjoilu alkuperäisessä koossa ja muodossa onnistuu nyt ilman erikoislupaa.

Yhteiset anniskelualueet ja cateringanniskelu

Aiemmin kielletyt usean ravintolan yhteiset anniskelualueet sallitaan, mikäli yksi luvanhaltijoista ottaa vastuun yhteisen alueen valvonnasta.

Erityisesti festivaalianniskelun aluerajauksia kevennetään. Nyt yleisötapahtumien anniskelualueiden väliset aidat voidaan poistaa, jos tapahtumaan ei osallistu alaikäisiä. Edellytyksenä on, että koko festivaalialue on anniskelualue.

Enää ei tarvitse hakea tilapäistä anniskelulupaa anniskeluun esimerkiksi aiemmin hyväksytyissä yritystiloissa, alueen juhlapaikoissa ja festivaaleilla. Pelkkä ilmoitus aluehallintovirastolle riittää.

Cateringanniskelua rajoittaa kuitenkin se, että lupaviranomaisen on hyväksyttävä tila etukäteen. Hyväksyntää voi hakea tilan haltija tai omistaja. Myös luonnossa oleva laavu tai taukopaikka voidaan hyväksyä anniskelutilaksi.

Tuplat sallitaan

Enää useamman alkoholiannoksen tarjoilu samanaikaisesti samalle asiakkaalle ei ole kiellettyä. Niinpä esimerkiksi monien klassikkococktailien tarjoilu alkuperäisessä koossa ja muodossa onnistuu nyt ilman erikoislupaa, samoin esimerkiksi oluen ja snapsin anniskelu yhtä aikaa.

Alkoholia voi ostaa myös velaksi

Uuden lainsäädännön mukaan asiakas voi ostaa alkoholia myös velaksi. Tämän myötä esimerkiksi maksurannekkeiden käyttö alkoholijuomien ostamisessa tapahtumissa mahdollistuu.

Ostohyvitysten eli bonusten kertymisen alkoholiostosten yhteydessä uusi laki lakkauttaa.

 

Asiantuntijana artikkelissa toimi Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas.

Käsityöolutta mukaan ravintolapanimoista

 Ravintolapanimot saavat uuden lain myötä myydä ulos enintään 12-prosenttisia alkoholijuomia. Ravintolan itse valmistamia oluita voi myydä suljetuissa pakkauksissa mukaan ilman erillistä vähittäismyyntipistettä tai elintarvikevalikoimaa.

Panimoilla voi olla yhdellä valmistusluvalla monta valmistuspaikkaa, mutta vähittäismyyntilupa myönnetään lain mukaan hakijakohtaisesti kuitenkin vain yhteen valmistuspaikkaan, jossa luvanhaltija valmistaa (juomat ovat käyneet) myyntiin tulevaa käsityöläisoluttaan.

Käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa voidaan myöntää käsityöläisolutta tuottavalle oikeudellisesti ja taloudellisesti muista alkoholijuomien valmistajista riippumattomalle panimolle, jossa kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä on enintään 500 000 litraa ja joka toimii fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistajista eikä harjoita lisenssivalmistusta.

Oikeudellinen ja taloudellinen riippumattomuus tarkastetaan hakuvaiheessa. Valvirasta kerrotaan, että koska hakemuksen hylkääminen on aina viimesijainen vaihtoehto ratkaista lupa-asia, hakijan kanssa ensisijaisesti neuvotellaan mahdollisen ongelman esiintyessä.