Ensiksi palkkadilemma. Kirkkaasti suurin osa alalle tulevista tekee töitä aluksi TESin minimipalkalla, joka pyörii tällä hetkellä 11,40 euron hujakoilla. Tätä artikkelia varten laskeskelen siitä noin 2100 euron palkan lisineen. Käteen jäävä osuus on noin 1450 euroa, riippuen verotuksesta.

Suomessa velkaantumisen riski nousee, jos nettotuloista yli 40 prosenttia menee asumiseen. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuville tämä asettaa ison haasteen, jos tahtoo asua kimppakämpän sijaan yksin. Tällä laskutavalla kokematon työvoima on suuressa vaarassa velkaantua. Erittäin epätodennäköistä on, että vuokrat laskisivat. Todellisuus on pikemminkin päinvastainen.

Aloittelevan baarimestarin asuminen ja työskentely pääkaupunkiseudulla on siis hankala yhtälö yksin asustelijalle. Tämä johtaa työvoiman virtaan muilta paikkakunnilta esimerkiksi Helsinkiin. Oppirahat on maksettu jossain, jossa vuokrat ovat fiksulla tasolla palkkaan nähden. Ihmiset tulevat henkselit kokemuksesta paukkuen läskimpien palkkapussien äärelle pääkaupunkiin.

Ongelma tosin ei ratkea, vaan vaihtaa paikkakuntaa. Tulevaisuudessa hyvä aines todennäköisesti karkaa kaiken kukkuraksi pois Suomesta kansainvälisen uran perässä. Tämä ongelma on kuitenkin minimaalinen suuressa kuvassa.

Toinen ongelma on se, että alan yleinen vetovoima näyttäisi olevan huolestuttavan heikkoa. Keskustelufoorumeita selatessa ja joidenkin tutkimuksien tuloksia kuunnellessa tuntuu yleinen mielipide nuorten keskuudessa olevan, että työ kaupan kassalla on mieluisempaa parempien työaikojen ja mehevien lisien ansiosta. Tätä ongelmaa syventää baarimestarin erikoisammattitutkinnon lopettaminen ja yleinen negatiivisuus alaa kohtaan, jopa baarimestareiden omissa riveissä.

Kolmas asia, joka mutkistaa asiaa entisestään, on Suomen kiihtyvällä vauhdilla vanheneva väestö. Vuonna 2019 väestönkasvu Suomessa oli ennusteen mukaan kaikkien aikojen pohjalukemissa. Tämä tarkoittaa, että nuoria suomalaisia työikäisiä on tulevaisuudessa vähenevissä määrin.

Yhteensä nämä kolme tekijää muodostavat dystooppisen kuvan tulevaisuudesta, jossa jo vähentynyt uusi työvoima hakee mieluisampaa työtä, josta maksetaan paremmin.

Tulevaisuuden reseptejä tulisi miettiä jo nyt. Tässä ratkaisuvaihtoehtoja: baarien tulee kilpailla palvelulla, ei hinnalla, ulkomaisesta työvoimasta voi tulla uusi voimavara ja jo tuhat vuotta peräänkuulutettu alan arvostuksen kehitys tulisi ottaa tosissaan.

Julkaistu Shakerissa 1/20.