Metataidot ovat työn sisällöstä riippumattomia taitoja, joita meillä jokaisella on. Tulevaisuuden työelämätaidoissa korostuu Halosen mukaan jatkuvasti enemmän yhteistyötaidot, sopeutumiskyky ja joustavuus. Samoin nousussa ovat datanlukutaito, teknologiaosaaminen, kompleksinen ja kriittinen ajattelu sekä toisaalta kulttuurinen äly ja diversiteetti.

–Pelkällä ammatillisella kunnolla ei pärjää kiireessä ja stressaavassa, jatkuvasti muuttuvassa työelämässä, Halonen kiteyttää. Pitää osata reflektoida omaa toimintatapaansa ja hyvinvointiaan sekä johtaa itseään.

Johtaminen ja itseohjautuvuus nousussa

HRx 2019 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa pohditaan tänä vuonna tulevaisuuden osaamistarpeita. Aiheesta puhumassa on HR-alan ammattilaisia, jotka ovat kiinni alan tutkimuspinnassa ja jotka ovat jo ottaneet organisaatioissaan käyttöön tulevaisuuden johtamis-, oppimis- ja tiedon jaon malleja.

Johtamisen tulevaisuuden näkymät ovat heidän mukaansa ihmiskeskeiset. Tunneäly on tulevaisuuden johtajan supervoima: ihmiset haluavat kokea työnsä merkityksellisenä, joten esimiehen tulee luoda juuri merkitystä tiimiläisilleen. Johtajan on kyettävä aitoon dialogiin ja nähtävä diversiteetti vahvuutena. Tulevaisuudessa hyvää johtajuutta ruokkii yhä enemmän rohkeus, visionääriys, tavoitteet ja menestymisen nälkä.

Nousevana trendinä ja johtajuuden vaatimuksena on itseohjautuvuuden tukeminen. HR-johtaja Riku Huikuri Efimalta ja valmentaja Rami Setälä Integratalta esitelmöivät aiheesta ”Itseohjautuvuuden hyödyt ja edistäminen askel kerrallaan”. He korostavat, että itseohjautuvuuden ei tarvitse olla joko-tai-kulttuuri työyhteisössä. Itseohjautuvuus vaatii kuitenkin heidän mukaansa organisaatiokulttuurilta oikeaa asennetta ja ihmiskuvaa: organsaatiossa tulee olla luottamusta ihmisten haluun onnistua työssään sekä tilaa kokeilla. Vallan ja vastuun tulee voida kulkea käsi kädessä. Käytäntöjen ja rakenteiden tasolla pelisäännöt tulee olla kaikille selvät niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Lisäksi tulee olla riittävää osaamista esimerkiksi viestinnästä, johtamisesta ja ajanhallinnasta.

Itseohjautuvuus ei ole Huikurin ja Setälän mukaan yksin tekemistä eikä yksin päättämistä. Itseohjautuva työnteko vaatii johtajuutta aivan samalla tavalla kuin työn tekeminen tähänkin asti.

Ihmiset ovat kasvun mahdollistatajia

People ad Culture Director Anne Aarnisalo Sympalta kiteyttää, miten ihmiset voidaan johtaa kasvun mahdollistajiksi. Ihmiset mahdollistavat hänen mukaansa kasvun silloin, kun yrityksen arvot ovat arjessa näkyvillä, ihmisillä on tiedossaan yhteinen suunta ja tätä tietoa tuetaan kehdenkeskisillä keskusteluilla, ihmiset osallistetaan kehittämistyöhön ja kun ihmisten perehdyttämis-, koulutus- ja kyvykkyystietoja seurataan.

Keksijä, yrittäjä ja säveltäjä Perttu Pölönen maalasi keynotessaan Tulevaisuuden osaamistarpeet tulossa olevaa seuraavaa suurta murrosta.

–Olemme menneet koneesta lihakseen, lihaksesta päähän ja seuraavaksi mennään päästä sydämeen, Pölönen sanoo. Hänen mukaansa maanviljelysvallankumoista, teollista vallankumousta ja informaatiovallankumousta seuraa inhimillinen vallankumous. Tulevaisuudessa tarvitaan siis niitä taitoja, joita ei saa internetistä.

Pölönen korostaa, että työpaikat ja työmäärä ovat kaksi eri asiaa: että digitalisaatio on tähän asti vain lisännyt työn määrää. Ihmisen tehtäväksi jää – eli ihmisen arvo työmarkkinoilla on –, että ihminen kykenee näkemään asiat konteksteissaan, tulkitsemaan kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä, kohtaamaan ja olemaan läsnä. Pölösen laatimassa tulevaisuuden lukujärjestyksessä kouluissa tulisi opettaa esimerkiksi luovaa ilmaisua ja improvisaatiota, etiikkaa ja moraalista rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä sekä hyvinvointia ja itsetuntemusta, sillä inhimillisiä taitoa tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan.

 

Mikä HRx?

HRx 2019 – Tulevaisuuden osaajat -tapahtuma järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 26.11.2019. Tapahtuma on tarkoitettu HR-ammattilaisille toimialaan katsomatta. HRx 2019 on Suomen johtava HR-alan tapahtuma ja se kokosi tänä vuonna yhteen noin 500 HR-ammattilaista verkostoitumaan, keskustelemaan ja inspiroitumaan alan edelläkävijöiden johdolla. Tänä vuonna tapahtumassa pohdittiin tulevaisuuden osaamistarpeita – Miten tunnistat, kehität ja johdat osaamista.