Suomen hallitus antoi torstaina 12. maaliskuuta suosituksen kaikkien yli 500 hengen tapahtumien peruuttamisesta toukokuun loppuun asti. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat omien riskiarvioidensa pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Ohjeistus on vaikuttanut jo alan tapahtumiin: Gastro Helsinki keskeytettiin ja Turku Grand Cocktail Weekend siirtyy syksyyn. 

Cocktail-tapahtumat ovat olleet ja tulevat varmasti koronavirusepidemian jälkeenkin olemaan kuitenkin tärkeässä roolissa suomalaisen drinkkikulttuurin kehittymisessä. Ne tarjoavat mahdollisuuden baarien ja uusien asiakkaiden kohtaamiselle, kuluttajien kokeilunhalun herättämiselle ja jopa alkoholipolitiikkaan vaikuttavien mielikuvien muutokselle. Haastattelin Turku Grand Cocktail Weekendin tuottajaa Alina Laaksosta sekä Helsinki Drink Festivalin perustajiin kuuluvaa Mika Koivulaa ja kysyin, mikä on tapahtumien rooli drinkkikulttuurin syventämisessä.

Drinkit näkyväksi

Drinkkitapahtuma mahdollistaa laadukkaan cocktail-kulttuurin näkyväksi tuomisen. Useamman toimijan yhteistyön tuloksena käytössä on usein markkinointibudjetti, jollaiseen yksittäisellä toimijalla ei olisi rahkeita. Alkoholilainsäädäntö täytyy tietysti aina ottaa huomioon myös markkinoinnin osalta. Alina Laaksonen näkee alkoholilain isona haasteena. 

– Markkinointi on ihan kriittisessä roolissa, kun halutaan saada drinkkitapahtuma kuluttajien tietoon. Suomen alkoholilaki on varsin tiukka markkinoinnin suhteen ja sen vuoksi markkinoinnin kanssa pitää olla varovainen. 

Konkreettisesti haasteet näkyvät siinä, miten cocktaileja voi tapahtuman puitteissa tuoda esille. 

– Tapahtuman aikanahan meillä on cocktail-listat hyvin näkyvillä. Cocktailien osalta selvitämme tällä hetkellä, saisimmeko lisättyä tarjolla olevat cocktailit myös nettisivuille, joka on rajattu 18 vuotta täyttäneille. 

Paikalliset lehdet ja toimijat ovat onneksi tarttuneet tapahtumaan aktiivisesti. Visit Turku on ollut mukana jakamassa tietoa tapahtumasta kuluttajille. Toisaalta ravintoloiden yhteydessä näkyvillä olevat julisteet tekevät drinkkikulttuuria näkyväksi katukuvassa. Laaksonen kokee, että laadukkaan drinkkikulttuurin näkyvillä olemisella on vaikutusta jopa alkoholipolitiikan kehittymiseen. 

– Yhtään vähättelemättä mitään muuta juomakategoriaa, cocktailin kautta voidaan kuitenkin vaikuttaa ihmisten mielikuviin alkoholin laadukkaasta kuluttamisesta. 

Hyötyä ravintoloille ja mestareille

Drinkkikulttuurin lisäksi myös kaupungin baariyhteisö voi konkreettisesti kehittyä tapahtuman siivellä. FBSK:n järjestämän Turku Grand Cocktail Weekendin erityispiirre ovat kansainväliset baarimestarit, joita saapuu kaupunkiin ympäri maailmaa. 

– Olemme hirveän ylpeitä siitä, miten saamme tuotua kansainvälisten baarimestareiden avulla maailmalla näkyviä trendejä tänne Turkuun. 

Tämän vuoden tapahtumaan on tulossa baarimestareita muun muassa Singaporesta, Chilestä ja eri puolilta Eurooppaa. Toiveena on ollut, että he toisivat näytille nimenomaan oman kaupunkinsa drinkkitrendejä. 

– Paikalliset baarimestarit saavat näistä varmasti ideoita, joita voidaan hyödyntää myöhemmin normaalissa baarityöskentelyssä. 

Myös ravintoloiden profiilia saadaan nostettua tapahtuman avulla. Laaksosen mukaan Turussa cocktailien osuus juomatuotteessa ei ole yhtä suuri kuin esimerkiksi Helsingissä, mutta monista ruokaravintoloistakin löytyy osaamista, josta asiakkaat eivät välttämättä ole tietoisia. 

– Tällaisten tapahtumien kautta saadaan nostettua tietoisuutta siitä, että tämäkin ravintola tarjoaa cocktaileja ja laadukkaita juomia. Baarit myös saavat nostettua profiiliaan ja hyötyvät siitä, että asiakkaat saavat tietoa ja liikkuvat aktiivisemmin. 

Korona haastaa ja mahdollistaa

Koronavirusepidemian vuoksi Turku Grand Cocktail Weekend siirtyy huhtikuulta elokuun lopulle. Laaksonen on ymmärrettävästi harmissaan tilanteesta, mutta näkee siinä myös positiivisia piirteitä. 

– Nyt ainakin ehdimme markkinoimaan enemmän. Uusi aikataulu antaa meille myös mahdollisuuden kehittää tapahtumaa pidemmälle. 

Työpöydällä ovat esimerkiksi alalle suunnatut koulutukset sekä kuluttajien ohjelmanumeroiden kehittäminen interaktiivisempaan suuntaan. 

– Meillä on tapahtumaviikonlopun torstai aiemminkin ollut tasting-päivä, joka on suunniteltu kuluttajien afterworkia ajatellen. Viime vuonna oli paljon tastingejä, mutta nyt haluaisimme, että osallistujat pääsisivät enemmän valmistamaan cocktaileja ja itse tekemään pelkän maistelun sijaan. 

Puitteet kuluttajien ja baarien kohtaamiselle

Juuri ennen koronaviruksen aiheuttamaa tapahtuma-alan pysähtymistä järjestetty Helsinki Drink Festival tarjoaa puitteet drinkeistä kiinnostuneiden kuluttajien tavoittamiseen. Perustajiin kuuluvan Mika Koivulan mukaan tapahtumassa kävi maaliskuun alussa noin 3000 ihmistä. 

– Näytteilleasettajien eli baarien ja maahantuojien tehtävä on saada heidän huomionsa pysäytettyä. Me olemme tehneet työn median kiinnostuksen herättämiseksi sekä drinkkien näkymiseksi katukuvassa, Koivula summaa.

Tapahtuman avulla näytteilleasettaja saattaa saada viestinsä läpi huomattavasti tehokkaammin kuin yrittämällä murtautua valtavirran tietoisuuteen itsenäisenä toimijana. Tapahtumalla on se hyvä puoli, että sen avulla saadaan koottua yhteen paikkaan samasta aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Koivula toivoisikin, että erityisesti baarit ottaisivat tapahtumasta enemmän irti myös pitkällä aikavälillä. Pelkkä tapahtumaan osallistuminen ei riitä, vaan markkinointia pitäisi hajauttaa eri kanaviin ympäri vuoden. Myös tapahtumaan tulleita kävijöitä pitäisi hyödyntää myös jälkikäteen. 

– Nyt ajatuksena tuntuu olevan, että kun me teemme näitä juomia, niin asiakkaat tulevat myöhemmin meidän baariin. Mutta entä jos voisit tarjota tapahtumatiskillesi tuleville jotain, jolla saisit heidät varmasti ravintolaasi?

Esimerkiksi Koivula nostaa Butchersin. Baarin pisteellä jaettiin kiinnostuneille kävijöille lahjapakkauksia, joissa oli tietoa baarin kanta-asiakasjärjestelmästä sekä drinkkilippuja. Drinkkilippu on konkreettinen hyödyke, jolla kävijä saadaan tehokkaammin tapahtuman jälkeen paikan päälle baariin ja sitä kautta sitoutettua jopa kanta-asiakkaaksi. Drinkkilippujen käyttöä voidaan myös seurata, ja siten nähdä tapahtuman vaikutus liiketoimintaan. 

– Tätä baarien pitäisi tehdä enemmän. 

Koko ala hyötyy näkyvyydestä

Helsinki Drink Festivalin järjestäjät uskovat, että drinkkien positiivinen näkyvyys auttaa alaa kokonaisuudessaan. Itse tapahtuman lisäksi järjestäjät ovat olleet puhumassa drinkeistä muun muassa MTV:n uutisaamussa. Drinkit ovat näkyneet ja kuuluneet myös radiotaajuuksilla sekä katukuvassa mainosten muodossa. 

– Vaikka baari ei olisi paikan päällä, niin kaikki puhe cocktaileista on heidän etunsa. Paikan päällä olevat saavat siitä vain vähän enemmän irti. 

Koivula muistuttaa, että esimerkiksi A21 Cocktail Loungen palkitseminen World's Best Bars -listauksen ykkössijalla hyödytti aikanaan koko Helsingin drinkkikategoriaa. 

– Uskon, että esimerkiksi Tornissa kävi sen takia enemmän porukkaa ja Groteskissa asiakkaat alkoivat juoda enemmän Whiskey Soureja. Jos joku pärjää, niin siitä valuu hyötyä meille kaikille. 

Myös monet paikan päällä olleet maahantuojat ja brändien edustajat kokivat tapahtuman vaikuttavan alaan positiivisesti. Käymissäni keskusteluissa nousi esiin muun muassa se, miten tapahtuma madaltaa kuluttajien kynnystä tutustua uusiin tuotteisiin ja baareihin. 

Pienestä liikkeelle

Helsinki Drink Festival edustaa perinteisten messujen tapaan rakennettua tapahtumaa, jonka järjestäminen vaatii järjestäjiltä riskinottokykyä sekä riittävän suurta määrää potentiaalisia asiakkaita. Helsingissä tällaisen tapahtuman järjestäminen on mahdollista, mutta pienemmillä paikkakunnilla tilanne on erilainen. Koivula korostaa, ettei kaikkien drinkkitapahtumien tarvitse toimia samalla kaavalla. 

– Pienemmän paikkakunnan ravintolat voisivat esimerkiksi yhdessä järjestää cocktail-kierroksen asiakkaille. Cocktail-kulttuuria on kuitenkin kaikkialla Suomessa, ei vain Helsingissä. Toivoisin enemmän aktivointia ympäri maata. 

Koivula huomauttaa, että varsinkin paikkakunnilla, joilla ollaan cocktail-kulttuurin rakentamisen alkuvaiheissa, olisi hyvä aktivoida drinkeistä kiinnostunutta asiakaskuntaa. Hän peräänkuuluttaa myös suunnitelmallisuutta, jonka avulla saataisiin tasattua asiakasvirtoja myös hiljaisemmille vuodenajoille esimerkiksi juuri tapahtumien avulla. 

– Koko ala tarvitsisi sitä, että välillä istuttaisiin alas ja mietittäisiin asioita etukäteen eikä aina elettäisi sormi liipasimella.