Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut, ja toimialan tarvitsee yhteiskunnan suoraa tukea, jotta ala pääsisi nousemaan ahdingosta, sanoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Juha Rahko.

– Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat ehdottomasti ensi sijalla. Tapahtuma-alalla noudatetaan tarkasti viranomaisten suosituksia ja ala yhdessä tekee kaikkensa, että koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta päästäisiin mahdollisimman pian eteenpäin. Messuyritysten palkkalistoilla on noin 500 vakituista työntekijää ja lisäksi ala työllistää useita tuhansia tapahtuma-aikaisia työntekijöitä. 

Messuilla on suuri merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle. Sen lisäksi, että eri messuilla esitellään alan viimeisimmät uutuudet, siellä tehdään paljon kauppaa ja merkittäviä yhteistyösopimuksia. Ala on myös merkittävä työllistäjä eri alueilla.

Messujen tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa.

Messujen tulo- ja työllisyysvaikutukset heijastuvat suoraan järjestämispaikkakuntien elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Vuonna 2018 alan työllisyysvaikutukset olivat yli 6000 henkilötyövuotta. Messujen tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa, josta suuri osa meni järjestämispaikkakuntien hotelleille, ravintoloille ja kuljetusyrityksille. Kyseessä on siis erittäin merkittävä yhteiskunnallinen toimija, työllistäjä ja suomalaisen elinkeinon edistäjä.

– Olemme syvästi huolissamme siitä, ovatko Suomen messuyhtiöt vielä toimintakykyisiä kriisin päätyttyä. Vetoammekin päättäjiin; tapahtuma-alan tukitoimista päätettäessä tulee muistaa maamme tapahtumien monimuotoisuus. Kulttuuritapahtumien ja festivaalien puute arjessamme jättää merkittävän tyhjän aukon, mutta merkittäviä tapahtuma-alan toimijoita ovat myös maamme erilaiset messut, jotka tarvitsevat tukea voidakseen jatkaa suomalaisen elinkeinon edistämistä. Päätöksiä tehtäessä on koko tapahtuma-ala huomioitava tasapuolisesti. Tässä yhteydessä olisi myös syytä viimeinkin mahdollistaa työnantajien kulttuuri- ja virikeseteleiden käyttö yleisömessujen sisäänpääsyyn, koska messut täyttävät kaikki verohallinnon edellytykset seteleiden käytölle, Rahko päättää.