Ravintola-alan ammattilainen, tiedätkö mitä ovat FBSK ja IBA?

Monet ravintola-alan ammattilaiset ovat kuulleet lyhenteet FBSK ja IBA. Mutta käsi ylös, kuinka moni oikeasti tietää, mitä nämä lyhenteet tarkoittavat? Kerrataan siis varmuuden vuoksi.

Suomen baarimestareiden ja kannattajien kerho F.B.S.K. ry on Suomen ainoa baarialan yhdistys. Sen jäseninä on pääasiassa ravintola-alalla työskenteleviä baarimestareita. Yhdistys toimii koko maassa, on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja sen päätarkoitus on pitää yllä baarimestareiden ammattitaitoa ja kehittää sitä edelleen. Yhdistyksellä on oma hallitus, joka vastaa toiminnasta. Se valitaan kerran vuodessa.

Alunperin ruotsinkielinen Finlands Bartenders och Supporters Klubb eli F.B.S.K. perustettiin vuonna 1954 hotelli Kämpissä. Tuolloin naiset eivät saaneet kuulua FBSK:hon, joten suomalaiset naisbaarimestarit perustivat oman yhdistyksensä myöhemmin, vuonna 1967. Suomen Naisbaarimestariyhdistys SNB ja FBSK yhdistyivät vuonna 1990.

FBSK on alusta alkaen halunnut olla mukana kehittämässä ravintola-alan ammattilaisten työskentelysuhteita Suomessa, edistää hyvin suhteiden rakentamista alalla, lisätä baarimestareiden ammattikunnan arvostusta ja alan yleistä kiinnostavuutta. Osana tätä FBSK alkoi julkaista Shaker-lehteä jo vuonna 1973 ja samana vuonna aloitettiin SNB:n toimesta baarimestarien kouluttaminen ravintolakoulu Perhossa. Nykyisin kerran vuodessa järjestettävä FinnBar on saanut alkunsa näistä SNB:n opintopäivistä.

FBSK:n jäsenistö koostuu aktiivijäsenistä, oppilasjäsenistä, yhteistoimintajäsenistä sekä kannattaja- ja kunniajäsenistä. Kaikki nämä jäsenyydet tarkoittavat hieman eri asiaa: aktiivijäseneksi pääsee yhdistyksen vuosikokouksessa, jos henkilö on läpäissyt aktiivijäsentestin ja on ollut alalla vähintään kaksi vuotta. Oppilasjäseneksi pääsee baarialalla vähintään kaksi vuotta työskennellyt henkilö, jota suosittelee kirjallisesti kaksi jäsentä. Yhteistoimintajäseneksi vuosikokous voi taas hyväksyä aiemmin aktiivijäsenenä yhdistyksessä toimineen henkilön, joka on siirtynyt baarialalta muihin tehtäviin. Kannattajajäsen on puolestaan henkilö, yritys tai järjestö, joka toimii baarialaan liittyvällä alalla.

Koska baarimestarit pitkälti operoivat alkoholilla, johon liittyy myös poliittisia, taloudellisia ja kansanterveydellisiä näkökulmia, ja koska alaan liittyy myös työllisyyteen ja talouteen liittyviä kosketuspintoja, FBSK:n tehtävä on edustaa jäsenistöään yhteisissä asioissa. Tämä tehtävä tarkoittaa usein käytännössä esitysten tekemistä ajankohtaisista jäseniä koskevista asioista sekä antamalla lausuntoja pyydettäessä.

Käytännön tasolla kaikki FBSK:n tavoitteet näkyvät yhdistyksen toiminnassa niin, että pyritään tukemaan jäsenistön ja alan kehitystä ja koulutusta niin omalla koulutuksella ja opintomatkoilla kuin olemalla mukana alan koulutuksen kehittämisessä sekä toimimalla yhdessä muiden ravintola-alan järjestöjen kanssa.

Edelleen yksi FBSK:n näkyvimmistä toiminnan merkeistä on oman äänenkannattajan, Shaker-lehden julkaiseminen yhdessä Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa. Laadukas oma lehti on kanava, jossa voidaan viestiä niin alan trendeistä kuin tärkeimmistä oman toiminnan muodoistakin.

Lisäksi FBSK toimii kansainvälisesti osana International Bartender´s Associatoinia ja ylläpitää suhteita myös muihin kansainvälisiin järjestöihin.

International Bartender´s Association on kansainvälinen baarialan järjestö, johon kuuluu noin 65 maata ympäri maailmaa. Tämä baarimestareiden kansainvälinen kattojärjestö on perustettu Iso-Britanniassa vuonna 1951. Se perustettiin luomaan ja ylläpitämään kansainvälisiä suhteita, tekemään työtä drinkkireseptien yhtenäistämiseksi, järjestämään kilpailuja, kouluttamaan jäsenistöään ja parantamaan asiakaspalvelua. Alun perin järjestöön kuului seitsemän eurooppalaista perustajamaata. FBSK on kuulunut IBA:aan jo vuodesta 1954.

IBA järjestää joka vuonna kansainväliset cocktailkisat, joissa myös Suomi on mukana. Nämä maailmanmestaruuskisat on jaettu kuuteen eri kategoriaan. Suomi oli viime vuonna kolmas kahdessa kategoriassa. Samalla IBA järjestää niin kutsutun maailmakongressin, jossa käydään läpi vuosittaisia raportteja ja tilinpäätös. Joka kolmas vuosi IBA:lle valitaan myös uusi johtokunta. Tänä syksynä Suomi on ensi kertaa mukana johtokunnassa, kun FBSK:n puheenjohtaja Jarkko Salonen on valittu yhdistyksen johtokuntaan rahastonhoitajaksi.

Baarimestarina toimimiseen järjestötoiminta antaa lisän, joka auttaa sekä ammatillisesti että sosiaalisesti. FBSK:ssa tapaa kaltaisiaan, kuulee työpaikoista, pääse oppimaan, saa maistaa kilpailun kiihkeyttä ja parhaassa tapauksessa pääsee matkustamaankin.

Katso lisää Suomen baarimestareiden ja kannattajien kerho F.B.S.K. rystä:

http://www.fbsk.fi

Seuraa myös FBSK:ta Facebookissa https://www.facebook.com/finnishbartenders/

ja Instagramissa @fbsk_ry

Katso lisää kansainvälisestä baarimestarien kattojärjestö IBAsta:

http://iba-world.com/

Anikó Lehtinen on FBSK:n hallituksen jäsen ja Olutliiton puheenjohtaja