– Tuleva kesä on matkailu- ja ravintola-alan kannalta vielä hyvin poikkeuksellinen ja siksi sovimme asioista, jotka voivat osaltaan helpottaa yrityksiä järjestelemään töitä niin, että mahdollisimman moni alan työntekijöistä pääsee takaisin töihin, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni Sällinen.

Liittojen kesken neuvoteltuihin työehtosopimuksiin määräaikaisina tehdyt muutokset koskevat työvuorolistojen laadintaa ja julkaisemista sekä kesälomien sijoittumista.

Eduskunnan ja hallituksen tulisi lieventää matkailu- ja ravintolatoiminnalle säädettyjä rajoituksia mahdollisimman pian.

– Liittojen huoli yritysten ja työntekijöiden selviämisestä koronakriisistä on yhteinen. Yhdessä sopimamme muutokset helpottavat toimialamme tukalaa asemaa. Eduskunnan ja hallituksen tulisi lieventää matkailu- ja ravintolatoiminnalle säädettyjä rajoituksia mahdollisimman pian. Tämä parantaisi yritysten mahdollisuutta kutsua lomautettuja työntekijöitä takaisin töihin. Toimialan yritykset tuntevat vastuunsa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta , toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Liitot ovat sopineet, että poikkeuksellisen vaikean työvoiman määrän ennakoitavuuden vuoksi työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista koskevia määräaikoja voidaan lyhentää julkaisemalla työvuorolista viikon ilmoitusajalla yhdeksi viikoksi kerrallaan. Määräystä voidaan soveltaa palvelujen kysynnän vakiintumiseen asti, kuitenkin enintään 30. syyskuuta asti.

Kesälomien sijoittamisesta liittojen välillä sovittiin, että meneillään olevalla lomakaudella voidaan yli 12 päivää ylittävän loman osuus siirtää pidettäväksi myöhemmin. Tämä tarkoittaa, että syyskuussa päättyvällä kesälomakaudella normaalisti pidettäviä vuosilomia voidaan pitää vuoden 2021 huhtikuun loppuun saakka. Poikkeus kesälomien sijoittumiseen koskee sellaisia työntekijöitä, jotka ovat olleet lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää.

Meneillään olevalla lomakaudella voidaan yli 12 päivää ylittävän loman osuus siirtää pidettäväksi myöhemmin.