Kansainvälinen medianäkyvyys oli kiistaton: neljän miljoonan panostuksella saavutettiin analyysien mukaan yli kolmen miljardin euron näkyvyys, joka oli Suomen näkökulmasta positiivispainotteinen.

Toimittaja Johanna Korhonen kritisoi Apu-lehden kolumnissaan tilaisuutta, jossa ei ollut esityslistaa, tavoitteista ja tuloksista puhumattakaan. Suurvaltajohtajien tapaamisen poliittisia tuloksia tarkasteltaessa kokouksen tarpeellisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Korhonen epäili, tuovatko tapaamiseen investoidut miljoonat itsensä turismina takaisin. On totta, että harva kuitenkaan varaa lomamatkaansa sen perusteella, että kiistanalaiset suurvaltajohtajat ovat tavanneet toisensa kohteessa.

Toisaalta juuri kokous- ja kongressimatkailijoiden liehittelyä on pidetty perusteltuna, koska moni kokousvierailija harkitsee palaavansa lomamatkalle kaupunkiin.

Tapahtumat toimivat silmien avaajina ja kiinnostuksen herättäjinä. Visit Vaasan Max Janssonin Reason to come, reason to stay -lausahdus on osuva. Kun kävijä vielä saa syyn palata ja suositella kohdetta verkostolleen, voidaan puhua onnistumisesta.

Ihmiset haluavat kuulla muiden kokemuksista ja saada näin vahvistusta omille mielikuvilleen, vahvistaa Futurelab Finlandin perustaja ja toimitusjohtaja Kari Korkiakoski haastattelussaan. Puolestapuhujat ovat hänen mukaansa yrityksille – miksei tässä tapauksessa myös Suomelle – erityisen arvokkaita. Korkiakosken mielestä arvostelijoiden hoitamiseen panostetaan liian usein. Sen sijaan pitäisi keskittyä aktivoimaan suosittelijoita. On rohkeasti valittava kohderyhmä, johon panostetaan ja opittava sietämään muiden ryhmien tyytymättömyyttä.

Osa tapahtumien tuloksista on todennettavissa vasta pitkällä aikajänteellä, jos silloinkaan, vaikka tapahtuma olisikin toiminut sysäyksen alullepanijana. Alan haasteena on myös asiakassuhteen luottamuksellisuus, joka rajaa herkullisimmat onnistumistarinat suppean ammattilaispiirin tietoisuuteen. Eventon tietojen mukaan ammattilaiset tekivät kansainvälisiä läpimurtoja huippukokouksen aikana ja sen ansiosta. Huippukokous toimi näin ollen tapahtuma-alan ja kongressijärjestäjien menestystarinassa piristysruiskeena.

Hyvin harvoin yhteisten, poikkeuksellisissa tilanteissa tehtyjen ponnistusten tulokset jäävät ainokaisiksi ja irtonaisiksi. Yleensä ne toimivat kimmokkeena uuden, ennakkoluulottomamman ja idearikkaamman toimintakulttuurin syntymiselle.

 

Heli Koivuniemi

vastaava päätoimittaja