Tapahtumahallintaan erikoistuneen Lyytin tutkimuksen mukaan tapahtumien merkitys yritys- ja asiakassuhteiden rakentamisessa korostuu verkkoon painottuvan työelämän aikakaudella. Tapahtumat koetaan hyväksi keinoksi rakentaa ihmissuhteita, henkilökohtaisia suhteita yrityksen ja asiakkaan välillä digitalisoituvassa maailmassa. Hyvä niin.

Teknologian kehitystä ei voi pessimistisinkään enää nimittää tapahtuma-alaa nakertavaksi syöpäläiseksi. Nerokkaasti hyödynnettynä teknologia auttaa tunnistamaan kohderyhmän tarpeita ja toimintatapoja syvällisemmin. Lyytin mukaan digitaalisuus tekee tapahtumasta mitattavan.

Datan nimiin vannotaan, koska se antaa mahdollisuuden tarjota osallistujille juuri sellaista sisältöä siinä muodossa ja sellaisena ajankohtana, mitä he arvostavat. Cisco Systemsin markkinoinnista ja tapahtumasta vastaava Gerd De Bruycker totesi, että tulevaisuudessa data määrää ja jopa päättää, millaisia tapahtumia järjestetään. Tästä syystä hän palkkasi tapahtumatiimiinsä analytiikan asiantuntijan.

Data on kiistatonta faktaa ja lahjomatonta. Se ei perustu siihen, miltä minusta tai sinusta tuntuu, eikä se ole tietyn tai tiettyjen henkilöiden subjektiivinen ja värittynyt käsitys todellisuudesta. Onkin hämmästyttävää, ettei käytössä olevaa dataa hyödynnetä monipuolisemmin jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Meetingpackage.com esimerkiksi julkaisee kerran vuodessa kokousten ja tapahtumien varaamiseen liittyvää tilastoa: milloin tapahtumatilat varataan, mille ajankohdalle ja miten paljon siihen käytetään rahaa.

Se, joka väittää algoritmien ja datan jäädyttävän tunteet, on väärässä. Syviin tunnetiloihin vaikuttaminen ja niiden johtaminen teknologian avulla on tätä päivää. Suomessa tieteellisesti kehitetyn ratkaisun avulla pystytään mittaamaan tunteita ja jopa ennustamaan, miten ihmiset käyttäytyvät emotionaalisen tunnereaktion seurauksena. Olemme siis ottaneet harppauksen moniulotteiseen tunneavaruuteen, jossa seuraamme ROI:n ohella Emotional Value Indexiä.

Perinteetkään eivät katoa. Miksi it-alan asiantuntijat muuten heittäytyisivät tanssimaan letkajenkkaa vuosijuhlissaan ja aidosti nauttisivat siitä, elleivät perinteiset keinot enää purisi?

Syytä pelkoon ei siis ole, vaikka teknologia kehittyy. Tarve kohdata, kokea tunteita ja luoda jotain merkityksellistä ei katoa meistä, vaikka keinot niiden toteuttamiseen muuttuisivat. Teknologia auttaa meitä ymmärtämään asioita laaja-alaisemmin ja antaa työkalut lähes täydellisen tapahtuman luomiseen.

Kippis! Railakkaita ja menestyksekkäitä juhlia!

 

Heli Koivuniemi

vastaava päätoimittaja