Juttua varten on haastateltu Hanna Latvasta, joka on sosiaalisen median sisällöntuottaja sekä Social Cocktail oy:n perustaja.
Juttua varten on haastateltu Hanna Latvasta, joka on sosiaalisen median sisällöntuottaja sekä Social Cocktail oy:n perustaja.

Näin teet tuloksellista somemarkkinointia

Markkinointia on tehtävä, jotta saadaan asiakkaita. Suunnitelmallisuus, oikeat mittarit ja kohderyhmän tuntemus ovat avain­asemassa tuloksellisessa somemarkkinoinnissa.

Sosiaalisen median käyttö markkinointiin saattaa vaikuttaa vaivattomalta: sisältöjen tuottaminen onnistuu kevyesti ja nopeasti ja tuloksia voidaan mitata. Soitellen ei kuitenkaan kannata lähteä tähänkään sotaan, sillä ilman kunnollista suunnitelmaa ja tavoitteita saadaan lähinnä hukattua kallisarvoista aikaa.

Tuloksellinen somemarkkinointi rakentuu selkeiden tavoitteiden varaan. Somessa voidaan pyrkiä esimerkiksi tavoittamaan uusia kohderyhmiä, lisäämään pöytävarauksia arkipäiville tai nostamaan tapahtumien osallistujamäärää. Tavoitteiden seuraamista varten on määriteltävä mittarit. Tykkäysten ja seuraajien mittaaminen on sosiaalisessa mediassa yksinkertaista, mutta ne eivät suoraan tuo kassaan yhtäkään euroa. Onkin tärkeää mitata oikeita asioita.

Suunnitelma ja kohdennus kuntoon

Sosiaalisen median alustojen algoritmit pyrkivät tarjoamaan käyttäjille mahdollisimman relevanttia sisältöä. Esimerkiksi Facebook tulkitsee käyttäjien toiminnan perusteella, minkälainen sisältö heitä kiinnostaa. Facebook-sivun omaavan yrityksen kannalta tämä on merkittävää: jos julkaisut eivät saa aikaan reaktioita, edes kaikki sivua seuraavat käyttäjät eivät näe niitä orgaanisesti. Sisältöjä suunnitellessa kannattaakin aina pohtia, kiinnostaako tämä kohderyhmäämme ja miten saamme heidät reagoimaan. Arvonnat, kyselyt ja emojeilla kommentoimaan kannustaminen ovat keinoja reak­tioiden aikaansaamiseen.

Orgaanisen näkyvyyden lisäksi sosiaalisessa mediassa voi ostaa näkyvyyttä. Maksetuilla mainoksilla saadaan hyviä tuloksia aikaan, mutta ainoastaan jos kohdennus on kunnossa. Alle 25-vuotiaille suunnatun tamperelaisen yökerhon ja Kuopiossa sijaitsevan, varttuneempaa väkeä palvelevan korttelipubin ei kannata tavoitella samaa yleisöä. Kohdennuksessa palataan jälleen somemarkkinoinnin tavoitteisiin: mitä sillä halutaan saavuttaa, ketä halutaan tavoittaa ja miten heille kannattaa viestiä.

Somen ulkoistuksella säästetään aikaa

Jos yrityksen sisältä ei löydy osaamista somen tulokselliseen hyödyntämiseen, kannattaa harkita sometuotannon ulkoistamista. Ulkoistamisen myötä aikaa jää enemmän myymiseen ja muuhun toiminnan pyörittämiseen.

Yhteistyökumppania etsiessä on tärkeää olla tietoinen omista tarpeista. Onko tarkoitus ulkoistaa koko asiakaspalvelu vai vaan osa siitä? Tarvitaanko mahdollisesti myös nettisivujen ylläpitoa tai graafisia toteutuksia? Potentiaalisilta tuottajilta kannattaa pyytää referenssejä ja lukuja aikaisemmista keisseistä.

Ennen yhteistyön aloittamista on hyvä tarkistaa, kuuluuko hintaan myös kuva- ja videomateriaalien tuottaminen, vai onko niitä varten hankittava erillinen kuvaaja. Kuvien käyttöoikeudet kannattaa myös selvittää etukäteen.

Sopimusta tehdessä kannattaa sopia, miten usein tuottaja on paikan päällä ja millä tavalla hän raportoi tuloksista. Tuottajan palkkion lisäksi rahaa kannattaa budjetoida myös maksettujen markkinointien toteutukseen.

Tapahtumat markkinoinnin vetonaulana

Alkoholilainsäädäntö asettaa tietysti omat rajoituksensa somesisällöille. Väkevän alkoholin myynnin edistäminen on lähtökohtaisesti kielletty, minkä takia alkoholin sijaan esimerkiksi tapahtumien korostaminen markkinoinnissa on järkevää. Tapahtumaa ja sen markkinointia suunnitellessa kannattaa miettiä markkinointitoimenpiteitä kokonaisvaltaisesti. Henkilökunnan informoiminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta he voivat pitää jo olemassa olevat asiakkaat ajan tasalla tulevista tapahtumista.

Tapahtumien jälkimarkkinointi unohtuu herkästi. Somessa voi esimerkiksi kohdentaa seuraavien tapahtumien markkinointia edellisissä tapahtumissa vierailleille. Paikan päällä otettujen kuvien jakaminen on myös oiva tapa muistuttaa kävijöitä tapahtumasta sen jälkeen. Tapahtumassa voidaan antaa myös kuponkeja, joilla kävijä saa seuraavasta tilaisuudesta alennusta. Uuden kävijän vakuuttaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tutun, joten heistä kannattaa pitää kiinni myös markkinoinnin avulla. Tällaiset toimet onnistuvat vain hyvän suunnittelun avulla, eli loppuvuoden tapahtumakalenteri ja sen markkinointi kannattaa laittaa kuntoon jo nyt!

PYÖRITÄ SOMEA TULOKSELLISESTI

  • Tunne kohderyhmäsi ja pyri palvelemaan heitä myös sosiaalisessa mediassa.
  • Rakenna somea varten tavoitteet, mittarit ja suunnitelma.
  • Viihdytä, aktivoi ja kommunikoi aktiivisesti.
  • Kokeile hyödyntää alennus- koodien käyttöä omalle kohderyhmällesi merkityksellisen sisällön määrittelyn apuvälineenä.
  • Sitouta työntekijöitä yrityksen lähettiläiksi somessa esimerkiksi tarjoamalla heistä otettuja kuvia omaan käyttöön.
  • Harkitse somen ulkoistusta, jos talon sisältä ei löydy tietotaitoa.

Lähteet: www.digimarkkinointi.fi

Julkaistu Shaker-lehden 3/2020 Juhlaekstrassa.

Tilaa Shaker!