Baaribisnes on tarkkaa ja rankkaa bisnestä. Vaikka baarinpito näyttäytyy hauskuutena ja elämyksenä, oikeasti vain ne baarit menestyvät, joissa osataan myös toiminnan näkymätön osa, liiketalous. Se on tylsää, vaikeatakin, mutta välttämätön lisä menestymiseen.

Maut, elämykset ja tuotteiden takana olevat tarinat ovat asioita, joita asiakas baarista haluaa. Hän haluaa viihtyä, maistella ja kokea nautintoja, jotka eivät välttämättä kotona onnistu, ja tietysti fiilistellä baarin miljöötä ja tavata ihmisiä. Nämä kaikki onnistuvat helposti, jos baari pystytetään isolla rahalla, mutta jos taitaa oman bisneksensä ja sen numerot, kaikki tämä onnistuu myös pienemmillä kuluilla.

Tavarantoimittajat eli ne, jotka tuotteitaan baariin myyntiin tarjoavat, ovat edelleen vielä monesti hyödyntämätön vara, kun puhutaan baarialan liiketaloudesta. Tavarantoimittajalla on paljon alaan liittyvää tietoa, tilastoja ja numeroita, jotka voivat hyödyttää baaria niin päivittäisen toiminnan suunnittelussa kuin tulevaisuuteen katsomisessa. Kysy alkoholijuomiesi myyjältä, kerro millaista tietoa tarvitset, että he voivat auttaa sinua kehittämään omaa liiketoimintaansa – sehän auttaa myös heidän tuotteitaan kasvamaan.

Baarin pyörittämisessä on myös tärkeää miettiä ja kartoittaa oman henkilöstön osaamista. Se, mitä henkilökunta tietää ja taitaa, voi olla myös taloudellisesti baarille merkittävää. Ravintola-alalla on niin monen koulutuksen omaavaa henkilöä, että kannattaa olla selville, mitä kaikkea kollegat ja alaiset osaavat, jotta heidän osaamistaan voi hyödyntää heitä motivoivalla tavalla baarin menestykseksi. Esimerkiksi monesti välttämätön some-osaaminen on usein kustannustehokkaampaa ja motivoivampaa, jos osaaja löytyy baarihenkilökunnasta.

Baarin menestyksekkään pyörittämisen taustalla on myös hyvää verkostoitumista. Kun tuntee alan järjestöt, kuten FBSK:n ja alan osaajat, on helpompaa kysellä apua myös baarin pyörittämisen taloudelliseen puoleen. Alalla neuvotaan hyvinkin paljon, kun vaan osaa kysyä, mutta vastaukset ovat monesti sitä parempia, mitä tutumpi vastaaja on.

Viimeiseksi mutta ei vähäisemmäksi, liiketaloutta kannattaa opiskella ja jos se opintoihin kuuluu, se kannattaa ottaa tosissaan, olkoon kuinka tylsää tahansa. Yrittäjyys muodossa tai toisessa on nouseva trendi työelämässä. On kyse oman baarin pyörittämisestä tai baarialan konsulttina toimimisesta, on äärimmäisen tärkeää tuntea oman alansa numerot. Yhtä tärkeää se on alalla työntekijänä toimiessa, ja yleneminenkin on varmempaa henkilölle, joka pystyy lukemaan oman työpaikkansa menestyksen numeroista. Baarin avainlukujen tunteminen kannattaa, koska lopulta numeroiden hallinta on avain menestyksekkääseen bisnekseen!

Julkaistu Shakerissa 1/20.