Minkälaiseksi elämys muotoutuu arvomaailman muutosten myötä?

Päällimmäisenä tulee mieleen elämysten muuttuminen pehmeämmiksi. Verrattuna viime vuosikymmenten ”suurempaa, vaarallisempaa” -villitykseen ovat pinnalla nyt puhtaus, aitous, perinteet ja tarinat.

Vaikka teknologia tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kokemusten luomiseen ja rikastamiseen, ovat hyvin perinteiset lähestymistavat nyt arvossa. Tämä ei näy ainoastaan matkailussa vaan kaikessa kulutuksessa. Eettisyydestä puhutaan enemmän kuin koskaan ennen. Kestävyys on jo kaikkialle ulottuvaa ja kestämättömiä valintoja vältetään laajasti. Alkuperä ja siihen liittyvät ihmiset ja tarinat ovat kilpailuetu. Vaikka massakulutus ja -turismi vielä näyttäytyvät suurena, ovat päinvastaiset valinnat myös arkipäivää.

Vaikka massakulutus ja -turismi vielä näyttäytyvät suurena, ovat päinvastaiset valinnat myös arkipäivää."

Toinen pääteema on turvallisuus. Turvallisuus linkittyy globaaliin epävarmuuteen, joka heijastuu monille toimialoille. Perheen turvallisuus ohjaa vanhempien valintoja. Fyysinen turvallisuus, taloudellinen turvallisuus, tuoteturvallisuus, henkilösuoja ja niin edespäin, ovat signaaleja, jotka vaikuttavat kuluttajan valintoihin.

Nämä kaksi teemaa vaikuttavat tulevaisuuden kokemuksiin ja sitä kautta uusien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun. Yhtenä jokerina voisi olla kokemusten moniaistisuus, joka on osittain uutta, mutta pohjimmiltaan hyvin perinteinen lähestymistapa ja josta on käyty ”akateemista sananvaihtoa” jo Platonin ja Sokrateen ajoista.

Projektipäällikkö Pasi Tuominen, Haaga-Helia AMK, The Box

Julkaistu Evento-lehdessä 6/2019.