Matkalla hyväksi itsensä johtajaksi

Mitä haluat kaikkein eniten? Mistä olet valmis luopumaan sen vuoksi? Itsensä johtamisella tarkoitetaan itseen vaikuttamista, jotta päämäärän saavuttaminen on mahdollista. Ryhdymme johtamaan itseämme viimeistään silloin, kun muutos on ainoa ulospääsytie kestämättömästä tilanteesta. Helpompaa on johtaa itseään ennaltaehkäisevästi päivittäin ja välttää päätymästä tuuliajolle tai toisten johtamaksi.

Käytännössä itsensä johtaminen on omien pinttyneiden ajatusten, sanojen, tekojen ja tunteiden muokkaamista. Itsensä voi johtaa paremmaksi ammattilaiseksi, johtajaksi, vanhemmaksi, ystäväksi tai puolisoksi. Itsensä voi johtaa myös mielenrauhaan, elämäniloon, inspiroivampaan vapaa-aikaan, parempaan terveyteen, hyvään kuntoon, hyvään parisuhteeseen tai uudelle työuralle.

Itsensä johtajan tunnistaa rehellisyydestä. Hän arvioi objektiivisesti omaa tilaansa sekä suuntaansa ja tekee sitten tietoisia korjausliikkeitä, jotta saavuttaisi itselleen arvokkaita asioita. Päämääränsä vuoksi hän priorisoi, siirtää tarpeen tyydytystä, päästää irti menneestä tai hylkää sen, mikä ei enää palvele. Matkalla maaliin on hylättävä esimerkiksi tarve kontrolloida kaikkea ja kaikkia, sillä valinnoilla on seurauksia, pidimmepä niistä tai emme.

On uhrattava passiivisuus, surkea ruokavalio, itsensä ruoskiminen ja kuihduttavat ihmissuhteet, jotta arvokkaat asiat saavat tilaa. On uskallettava elää omaa elämäänsä ja annettava muiden elää omaansa. Ennen kaikkea on opittava olemaan rakkaudellisen itsekäs, koska se on lopulta kaikkien etu.

Miten vastaat, jos sinulta kysytään: Miksi toimit noin?

Tavanomainen vastaus:

  • Koska niin nyt vaan kuuluu toimia.
  • Koska kulttuuri / naapuri / suku / uskonto / opettaja / vanhemmat / kaverit niin sanovat.
  • Koska lupasin silloin joskus.

Itsensä johtajan vastaus:

  • Koska minä sanon niin.
  • Koska intuitioni sanoo niin.
  • Koska tunnen, että tämä on oikea valinta tämän hetken tietämyksellä ja viisaudella.

Henkisen kasvun myötä alkaa kyseenalaistaa sellaiset säännöt ja uskomukset, jotka estävät oman ja toisten kasvun. Muutama ego loukkaantuu vääjäämättä matkan varrella, mutta se on johtajuuden hinta. Jos taipuu muiden tahtoon, muut saavat sen mitä meistä haluavat. Itsensä johtaja ottaa vallan ja vastuun omasta elämästään, jotta siitä tulee omien arvojen ja vision mukaista. Sekin on lopulta kaikkien edun mukaista.

Hyväksi itsensä johtajaksi tullaan ajan kanssa ja sinnikkäästi itsensä kanssa harjoitellen. Bonuksena saa kokea, että arki muuttuu helpommaksi ja valoisammaksi hankalinakin hetkinä. Jopa toiset ihmiset tuntuvat muuttuvan hyvään suuntaan, kun ensin muuttuu itse.

Pirkko Tavaila on työyhteisövalmentaja, mentori, inspiroija ja suunnannäyttäjä. Hänen ammatillinen missionsa on lisätä yritysten ja yksilöiden kestävää kukoistusta. Liiketoimintaosaajana ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ammattilaisena Pirkko osaa tukea kiireessä puurtavia asiakkaitaan niin, että elämänilo, elinvoima ja rauha ovat läsnä myös arjessa.

Kuva: Nina Kaverinen