Vuosi 2020 oli kongressien kannalta surullinen: vain 220 kansainvälistä järjestökongressia pystyttiin toteuttamaan jossakin muodossa. Osallistujia oli noin 50 000. Ennätysvuonna 2019 kongresseja oli 835 ja osallistujia yli 136 000. 

Poikkeusvuosi aiheutti muutoksia myös kongressien tilastointiin. Viime vuoden osalta tietoja pyrittiin keräämään myös virtuaalikongresseista sekä peruutetuista ja siirretyistä tapahtumista. Finland Convention Bureaun koostamassa tilastossa on mukana 411 kongressia, mikä on 51 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Näistä 220 pystyttiin toteuttamaan joko suunnitellusti paikan päällä tai virtuaalisena toteutuksena. Osa kongresseista, jotka peruutettiin tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan, ei ole kirjautunut vuoden 2020 tilastoon. Peruutettujen ja siirrettyjen tapahtumien osalta tiedonkeruu on ollut haastavaa, joten niiden osalta luvut ovat suuntaa antavia.

Peruutettujen ja siirrettyjen tapahtumien osalta tiedonkeruu on ollut haastavaa, joten niiden osalta luvut ovat suuntaa antavia.”

Syys–lokakuussa tapahtumien määrä nousi hieman, kun virtuaalitapahtumien suosio kasvoi. Koko vuoden osalta tilastossa on mukana 142 virtuaalikongressia ja 13 hybriditapahtumaa. 65 kongressia pystyttiin järjestämään suunnitelmien mukaisesti. 191 kongressia peruutettiin kokonaan tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

Kuten aiempinakin vuosina, kongresseista suuri osa järjestettiin pääkaupunkiseudulla. Helsingissä ja Espoossa järjestettiin yli sata kongressia. Tampereella kongressien määrä oli 27. Tampereella järjestetyt virtuaalikongressit houkuttelivat runsaan osallistujamäärän, lähes 10 000 osallistujaa.

Myös Espoossa toteutetut virtuaalikongressit olivat osallistujamäärällä mitattuna menestyksekkäitä. Lisäksi Jyväskylässä, Turussa, ja Oulussa toteutui useita kongresseja, jotka keräsivät runsaslukuisen joukon virtuaaliosallistujia. Koko Suomen osalta osallistujamäärä oli 64 prosenttia alhaisempi kuin edellisenä vuonna: osallistujia tilastoitiin yhteensä 49 666.

Kansainväliset kongressialan järjestöt eivät poikkeuksellisesti tule julkaisemaan kaupun-kien ja maiden vertailuja vuoden 2020 kansainvälisten kongressien osalta, vaan keskittyvät raportoimaan peruutusten ja siirtojen taloudellisista vaikutuksista maailmanlaajuisesti. Koko vuoden 2020 kattavat raportit valmistuvat kesäkuussa. Vuoden 2019 vertailussa Suomi on Pohjoismaiden suosituin ja maailman 12. suosituin kongressimaa.

 

Julkaistu Evento-lehdessä 1–2/2021.

 

Lue digilehti!

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!