FCB:n tutkimuksen mukaan kongressivieraan keskimäärin Suomessa viettämä aika on kasvanut viidestä vuorokaudesta 5,4 vuorokauteen vuodesta 2013. Samaan aikaan kongressien keskimääräinen kesto on lyhentynyt 4,1 vuorokaudesta 3,5 vuorokauteen.

– Suomessa vieraileva kongressivieras haluaa nähdä enenevässä määrin muutakin kuin kokousauditorioita tai tapahtumakeskuksia. Matkailualan kannalta on olennainen tieto, että kongressikävijät viettävät Suomessa enemmän aikaa itse tapahtuman ulkopuolella, kommentoi FCB:n globaalista myynnistä ja tapahtumista vastaava päällikkö Mervi Toivonen tutkimustulosta.

Kongressikävijä kuluttaa myös huomattavasti tavanomaista lomamatkaajaa enemmän rahaa kohdemaassa. FCB:n tutkimuksen mukaan yksittäinen kongressikävijä kulutti jokaista Suomessa viettämäänsä vuorokautta kohden noin 248 euroa vuonna 2016.

– Vertailukelpoista tutkimusaineistoa kongressimatkustajien ja lomailijoiden välillä on vähän. Tiedämme, että kongressivieraiden päivittäin Suomessa kuluttama summa on huomattavasti korkeampi kuin lomamatkaajien, Toivonen kommentoi.

Lisääntynyt kiinnostus Suomea kohtaan näkyy myös kongressikävijöiden tyytyväisyydessä. 85 prosenttia ulkomaalaisista tutkimuksen vastaajista pitää Suomea erittäin hyvänä tai hyvänä kohteena verrattuna muihin kongressimaihin.

Lisäksi moni vierailija harkitsee Suomea lomakohteena kongressikokemuksensa jälkeen. Yli puolet tutkimukseen vastanneista kongressidelegaateista ei ollut aiemmin käynyt Suomessa, mutta peräti 77 prosenttia vastaajista ilmoitti harkitsevansa Suomea lomakohteena tulevaisuudessa.

Tutkimukseen osallistuneista kongressikävijöistä valtaosa oli eurooppalaisia. Hieman yli puolet vastaajista oli naisia. Samoin hieman yli puolet oli iältään 31–50-vuotiaita. Noin joka neljännellä kongressikävijällä oli mukanaan seuralainen.

Suomea kongressimaana arvioivaa Delegaattitutkimusta on tehty kolmen vuoden välein alkaen vuodesta 1986. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy.