Kesäsesongin työhyvinvointi syntyy pienistä teoista

Koronavuoden jälkeen kesäkauteen lähdettäessä on otettava huomioon työntekijöiden erilaiset lähtökohdat: toiset ovat olleet pitkään lomautettuna, toiset tehneet vaikeissa olosuhteissa pitkää päivää. Nuoret kesätyöntekijät taas kaipaavat etäopetuksen jälkeen yhteisöllisyyttä ja toisaalta laadukasta perehdytystä.

Maria Nyman.

Koronavuoden jälkeen kesäsesonkiin orientoituminen vaatii uudenlaista näkökulmaa. Osa henkilökunnasta on saattanut olla lomautettuna pitkiä jaksoja, pahimmillaan koko vuoden, kun taas toiset ovat joutuneet painamaan pitkää päivää haastavissa olosuhteissa. Nyt on erityisen tärkeää pitää huolta henkilökunnasta, palvelujohtaja Maria Nyman henkilöstöpalveluyritys Baronalta toteaa.

– Kaikki alan yritykset haluavat tietysti tehdä kesällä hyvää tulosta, mutta lisäksi pitäisi antaa tilaa yhteisöllisyydelle sekä luoda mahdollisuuksia avoimelle keskustelulle.

Pitkän ravintola-alan taustan omaava Nyman kokee, että alan ihmiset ovat ihan omaa luokkaansa, ja nimenomaan yhteisöllisyys ja huumori ovat aina olleet suuri voimavara. Sosiaaliset työntekijät ovat kärsineet pitkistä lomautuksista ja kohtaamisten rajoittamisesta.

– Ei voida olettaa, että nappia painamalla lähdetään hulluna painamaan töitä, kun taustalla saattaa olla vuoden lomautus. Pitkää päivää painaneet eivät ehkä ymmärräkään, miten shokkina kiire voi tulla, kun ei ole pitkään aikaan pystynyt olemaan töissä. Pitää olla varautunut aidosti tukemaan erilaisista tilanteista tulevia työntekijöitä.

Nymanin mukaan operatiivisen johtotason rooli tulee olemaan kesällä avainasemassa. Vuoropäälliköt vastaavat arjen organisoinnista ja heillä on mahdollisuus järjestää työn lomalla tilaisuuksia avoimelle keskustelulle.

– Pitää olla tosi hereillä, aidosti jututtaa ihmisiä ja sanoa suoraan, että mistä tahansa saa tulla keskustelemaan.

Kahdenkeskisen kommunikoinnin lisäksi yhteisten hetkien järjestäminen on tärkeää: lyhyt turinatuokio tiimin kesken viikoittain on omiaan auttamaan tiimiytymisessä ja yhteishengen luomisessa. Ylipäänsä avoin viestintä korostuu, ja sillä voidaan luoda turvallisuuden tunnetta työyhteisöön. Kun kerrotaan avoimesti, missä mennään ja missä on onnistuttu, työntekijät pystyvät luottamaan työnantajaan.

– Palautteita pitää myös jakaa. Kulttuuri on ollut aika vahvasti sellainen, että niin kauan kuin mitään ei kuulu niin kaikki on hyvin. Asiak­kailtakin tulee herkästi negatiivinen palaute esille positiivisen sijaan. Positiivisuutta pitäisi korostaa kaikessa tekemisessä.

Kesätyöntekijöiden sitouttamisen keskiössä laadukas perehdytys

Talon vakihenkilökunnan lisäksi mahdolliset kesätyöntekijät on otettava huomioon. Nymanin mukaan tänä vuonna on liikkeellä erittäin paljon hakijoita – maaliskuun alkuun mennessä Baronalle oli tullut jo noin 6 900 horeca-alan työhakemusta – mutta samaan aikaan monet alan konkarit ovat vaihtaneet alaa.

– Ravintoloiden tulee varautua lisäperehdyttämiseen. Ainahan on ollut niin, että osaajista on pulaa, mutta se konkretisoituu tänä kesänä: täysin valmiita tekijöitä on aika vähän.

Nymanin mukaan koko alalla on yhteinen vastuu siitä, että uusille tekijöille osoitetaan, miten hienosta alasta on kyse.

Hyviä tyyppejä on aina tarjolla, mutta alalle jäävät osaajat ovat harvemmassa.“

– Nämä ihmiset ansaitsevat mahdollisuuden päästä oppimaan. Hyviä tyyppejä on aina tarjolla, mutta alalle jäävät osaajat ovat harvemmassa. Vaikka nyt olisi paine saada kesä hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla, niin meidän on pakko ajatella myös vuosi tai kaksi eteenpäin.

Laadukas perehdytys on tärkeässä roolissa kesätyöntekijöiden kohdalla. Työn suorittamiseen liittyvien oppien lisäksi erityisesti nuoret tarvitsevat perehdytystä työelämässä toimimiseen. Monilla alueilla nuoret ovat olleet etäopetuksessa pitkän aikaa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa joukkoon kuulumisen tarpeen korostumiseen. Kesätyöntekijöiden motivoinnissa palkan suuruus ei ole tärkeintä.

– Meidän työelämätutkimukset viittaavat hyvin vahvasti siihen, että nuorilla palkka saattaa olla tärkeysjärjestyksessä vasta sijoilla viidestä kymmeneen. Todella paljon korostuu johtaminen ja se, pääseekö osaksi porukkaa, otetaanko ihmisenä huomioon ja pääseekö vaikuttamaan ja tuomaan esille ideoita. Näihin kun panostaa, saa uusista työntekijöistä todella sitoutuneita.

Yhteisöllisyys muodostuu pienistä teoista

Yhteisöllisyyden luominen on Nymanin mukaan tärkeää. Tasa-arvoisuus tekijöiden välillä on myös olennaista riippumatta siitä, onko kyseessä talon oma tekijä, kesätyöläinen tai vuokrafirman kiireapulainen.

– Se on kyllä ravintola-alalla ollut aina hyvin hallussa, koska talon ulkopuolisia tekijöitä on paljon.

Yhteisöllisyyden luominen lähtee pienistä teoista: isot viinanhuuruiset bileet eivät ole ainoa tapa luoda yhteishenkeä.

– Voidaan esimerkiksi tukea sitä, että henkilökunta pystyy vapaa-ajalla tekemään yhdessä asioita. Tämä ei välttämättä vaadi edes työnantajalta taloudellisia panostuksia.

Työporukasta löytyvää erikoisosaamista kannattaa myös hyödyntää ja juhlistaa. Omasta tiimistä saattaa löytyä hyvin erilaisia taitoja, joiden jakaminen saa taitajan tuntemaan itsensä erityiseksi ja vastaanottajat oppimaan uutta.

– Joku voi opettaa muita kutomaan, toinen jakaa viinitietoaan, kolmas pitää joogahetken. Kannattaa hyödyntää sitä tietotaitoa, joka on kirjavassa ammattilaisporukassa läsnä.

Myös perinteiset myyntikilpailut ovat omiaan luomaan yhteisöllisyyttä tervehenkisen kisailun kautta. Nyman kuitenkin lähtisi rakentamaan kilpailua palvelun näkökulmasta.

Nyt on hyvä aika viedä läpi sellaisia muutoksia, jotka muuten ovat jääneet toteuttamatta.”

– Perinteisesti ihmisillä on myynnistä mielikuva, että se on tuputtamista, kun päinvastoin pitäisi ajatella sen olevan hyvää palvelua. Asiak­kaat myös usein kokevat, että heillä on ravintolassa käynnin jälkeen parempi fiilis, jos he ovat ostaneet paljon. Perinteinen myyntikilpailu ehkä korostaa vääriä asioita ja sitä mielikuvaa tuputtamisesta. Kannattaa lähestyä sitä palvelun kannalta ja miettiä, miten myyntikilpailulla saadaan samalla parannettua asiakaskokemusta.

Suosittelu on huomattavassa roolissa myös siksi, että koronavuoden jälkeen asiakkaat kaipaavat erityisesti sosiaalista kanssakäymistä ja kohtaamista.

– Eikä se tarkoita, että ravintolaan tultaisiin tekemään sitä ainoastaan oman seurueen kesken, vaan henkilökunta on tässä äärimmäisen tärkeässä osassa.

Valmennuksesta apuja uuteen aikaan

Uuteen aikaan orientoituminen vaatii siis tuoretta näkökulmaa, ja siihen voi hakea apua myös oman yrityksen ulkopuolelta. Nymanin mukaan henkilöstöpalveluyrityksillä on hyvä käsitys alan tilanteesta monen eri ravintolatoimijan kautta.

– Istumme sellaisella pallilla, josta on aika hyvä näkymä alan koko kirjosta. Sen myötä voimme ennakoida ja ottaa hyvät huomiot käyttöön. Erilaiset valmennukset ovatkin olleet nyt todella kysyttyjä, ja alalla kiinnitetään selkeästi paljon huomiota tiimiytymiseen ja uuden aloittamiseen.

Nymanin mielestä tulevaan kesään voisikin suhtautua kuin ravintolan uudelleen avaamiseen. Vaikka ajat ovat olleet vaikeat, voi tilanteen nähdä myös mahdollisuutena.

– Nyt on hyvä aika viedä läpi sellaisia muutoksia, jotka muuten ovat jääneet toteuttamatta.

Nyman myös huomauttaa, etteivät valmennuspalvelut ole vain suurten kesäravintoloiden tai isojen ketjujen yksinoikeus, vaan yksittäiset tiimitkin voivat hyötyä niistä.

– Näitä palveluita voidaan räätälöidä. Esimerkiksi ravintolan vuoropäälliköille voidaan rakentaa kokonaisuus, joka auttaa heitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla tulevan kesän haasteiden keskellä. Myös verkkovalmennukset ovat yksi vaihtoehto.

Terveysturvallisuus tulee myös jatkossa näyttelemään roolia ravintoloissa, vaikka koronaepidemia hiipuisikin. Asiakkaat ovat alkaneet kiinnittämään huomiota asioihin, joita ennen ei olisi ikipäivänä edes huomattu.

– Nämä pienet yksityiskohdat pitää huo­mioida. Työnantajien täytyy aidosti miettiä palveluprosessin jokainen vaihe, jotta asiakkaalle jää tunne siitä, että ravintolassa asiat on hoidettu hyvin. Tässä päästään taas siihen perehdytyksen tärkeyteen.

Lähteet: www.digimarkkinointi.fi

Julkaistu Shakerissa 2/21.

Sulje mainos Tilaa Shaker