Kahvia koneeseen – koulutuksella sitoutetaan henksu ja asiakas

Ravintolalaitteiden maahantuoja uskoo koulutukseen kestävän kehityksen edistäjänä. Henkilöstön monipuolinen, oman ammatin ylittävä osaaminen on vahva erottautumiskeino kilpailluilla markkinoilla. Koulutus on myös lisäarvo, jonka yritys voi tarjota asiakkailleen.

Kahviautomaatteja ja jäätelökoneita ravintoloille, hotelleille, liikennemyymälöille, risteilyaluksille ja pikaruoka- ja kahvilaketjuille maahantuovan Primulatorin organisaatio on matala. Parikymmenhenkisen yrityksen toimitusjohtaja Jussi Yli-Hemminki kertoo, että pienessä yrityksessä on etunsa: poikkeuksellinen kyky joustavuuteen.

– 18 hengen tiimin vasteaika huollossa on 24 tuntia. Siitä hetkestä, kun vikailmoitus on tehty, on Kittilässäkin ongelma korjattu viimeistään 48 tunnin kuluessa.

Nopeudessa on etunsa, mutta sen varaan yritys ei voi tuudittautua. Sekä toimitusjohtajan että teknisen päällikön, Sami Luostarisen mukaan toisaalta asiakasuskollisuutta ja toisaalta työntekijöiden sitoutumista on lisännyt koulutus, jota annetaan molemmille tahoille.

– Emme halua profiloitua pelkäksi laitetoimittajaksi vaan palveluyritykseksi, ja annamme tarvittaessa apua jopa raaka-ainetietoudessa. Kokonaisvaltainen palvelu on kestävin tapa säilyttää hyvä asiakassuhde ja pitää työntekijät tyytyväisinä, he toteavat.

Yrityksen koko henkilöstölle, huoltohenkilöstö mukaan lukien, annetaan muun muassa kahvikoulutusta. Syy ei ole pelkästään imagollinen, vaan käytännöllinen.

– Kun kahvilaitteiden säätöjä tehdään, edellytyksenä on tietää, miltä hyvän kahvin kuuluu maistua, Yli-Hemminki sanoo.

Mikä sen sitten takaa? Tuoreus, vastaa Yli-Hemminki empimättä. Tuoremaidon käytöstä hän ei esimerkiksi tingi. Vaikka laitteen pesu on tuoremaitoa käytettäessä työläämpää, vaiva maksaa palkan.

Mielenkiintoista on, että huoltopuolen väeltä löytyy kirjava koulutus- ja työtausta. Osalla on peruskoulu- tai lukiopohja, osa on opiskellut ammattikoulussa autonkorjaajaksi, saanut sähköalan koulutuksen tai toiminut ilmalämpöpumpun asentajana. Yrityksen ajama kokonaisvaltainen palvelukulttuuri haastaa huoltohenkilöstön kykyä kehittää ammattitaitoaan. Teknisen osaamisen ohella huoltohenkilöstöltä edellytetään yhä enemmän laitteissa käytettävien raaka-aineiden ominaisuuksien tuntemusta. Myös digitaalisuus haastaa ammattilaisia, sillä analysointi- ja konsultaatiotaitojen tarve on kasvavassa roolissa.

Koulutuksessa yrityksen henkilökunta perehtyy kahvikulttuuriin: kahvin historiaan, mistä hyvä kahvi muodostuu ja miten se valmistetaan. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri paahtimoiden kanssa, ja niissä on mukana sekä oman henkilökunnan edustajia että asiakkaiden avainhenkilöitä.

– Moni ei tiedä, miten kahvia valmistetaan esimerkiksi perinteisellä kahvakoneella. Voimme laitetta asentaessa näyttää perusasiat, kun käymme paikan päällä, Sami Luostarinen kertoo.

Yhteistyötä tehdään eri paahtimoiden yhteyshenkilöiden kanssa. Primulator on pyrkinyt tietoisesti pitämään huolta sitoutumattomuudestaan, eikä ole solminut kumppanuuksia vain tiettyjen kahvibrändien kanssa. Paahtimon edustajaa pyydetään usein paikalle, kun laitetta asennetaan asiakkaalle. Näin varmistetaan, että jokainen kahvi maistuu siltä, minkälaiseksi paahtaja on sen tarkoittanut. Säädöt tehdään tarkalleen toivottujen ohjeidensa mukaisesti.

Kun kahvilaitteiden säätöjä tehdään, edellytyksenä on tietää, miltä hyvän kahvin kuuluu maistua.”

Jäätelökoneiden huoltajat perehtyvät puolestaan siihen, minkälainen pehmiksen koostumuksen on oltava. Jäätelöä ja varsinkin maitoa käsiteltäessä on muitakin huomioitavia seikkoja. Yli-Hemmingin mukaan koronapandemia on lisännyt hiukan asiakkaiden huolestuneisuutta, ja hygieniaan liittyvät kyselyt ovat lisääntyneet. Hän toteaa, että maitopohjaisten tuotteiden kanssa on oltava tarkka, ettei bakteereita pesiydy laitteisiin esimerkiksi pesun yhteydessä. Pehmiskoneiden käyttäjiltä vaaditaankin hygieniapassit, ja heille annetaan säännöllisesti koulutuksia.

Etäseurantajärjestelmä mahdollistaa ennakoinnin ja analysoinnin

Ravintolalaitteiden digitalisaatio laitteissa olevine etäseurantajärjestelmineen on helpottanut ennakointia ja vähentänyt paikalla tehtäviä huoltotoimia.

– Huoltaminen ei olekaan enää paikan päällä tehtävää asennusta ja korjausta, vaan tilastojen seurantaa, analysointia ja niiden pohjalta tehtävää konsultointia, kahvilaitteiden tekninen päällikkö Sami Luostarinen sanoo.

Saksalainen laitetoimittaja tarjoaa maahantuojilleen koulutusta käyttöominaisuuksista säännöllisin välein.

Laitteiden digitalisaatio kitkee myös tietynlaisia ongelmia, joiden kanssa moni yrittäjä painii. Jokainen kahvilaite on nimittäin yksilöity, ja niistä tieto siirtyy pilvipalveluun. Yksittäisen laitteen kulutus ja historia vikalistasta saadaan tarkalleen raportoitua. Laitteet lähettävät etänä vikahälytyksen, mikä kertoo tai ennakoi huollon tai jopa kahvipapujen ja maidon tilauksen tarpeen. Näin saatuja tietoja voidaan vertailla jopa kassaan tilitettyjen kahvien määrän kanssa ja voidaan selvittää esimerkiksi, onko jokainen kahvikupillinen lyöty kassaan.

Kahvilaadun vaihtaminen edellyttää laitteen säätämistä, ja sekin voidaan tehdä nykyisin etänä. Huoltomiehet kirjautuvat Luostarisen mukaan järjestelmään ja tekevät etäseurantajärjestelmän avulla tarvittavat toimenpiteet. Jos yhdessä toimipisteessä on useampi laite, asiak­kaan henkilöstöstä valittu edustaja koulutetaan toimimaan laitehuoltajana.

Jussi Yli-Hemminki.
Jussi Yli-Hemminki.

Nykyteknologia mahdollistaa myös sen, että laitteita voi käyttää eräänlaisena mediana tai julkaisualustana, jos halutaan viestiä omasta sisällöstä tai kampanjoista.

– Laitteissa olevassa näytössä on kosketusnäytöt, ja näytöissä voi julkaista haluamaansa sisältöä.

Uudemmissa näytöissä voi esittää jopa liikkuvaa kuvaa. Saman yrityksen laitteita voi ohjata etänä ja sisältöä voi vaihtaa keskitetysti.

”Minusta ei olisi liukuhihnahommiin”

Luostarisella on takanaan 13 vuoden työsuhde Primulatorilla. Se kuuluisa kesätyöpaikka, jossa tarkoitus on hankkia yhden kesän palkka, mutta josta ei kesän päätyttyä irtaannutakaan. Silloinen toimitusjohtaja piti Luostarisen työpanoksesta ja tarjosi kouluttautumismahdollisuutta vanhemman asentajan oppipoikana.

– Ihastuin ravintolalaitemaailmaan. Yksikään päivä ei ole samanlainen. Liukuhihnahommaan minusta ei olisi.

Luostarinen työskentelee nykyisin esimiesasemassa kahvipuolen teknisenä päällikkönä.

Hän aloitti työt pakettiauton kuljettajana, teki töitä oppipoikana ja opiskeli Rastorin tekniikan erikoisammattitutkinnon Omniassa.

Huoltaminen ei olekaan enää paikan päällä tehtävää asennusta ja korjausta, vaan tilastojen seurantaa ja analysointia.”

– Edelleen päässä raksuttaa, mitä alaan liittyvää voisi opiskella. Joitain ajatuksia siitä on jo olemassa.

Luostarisen paljastaa, että hänen tietämyksensä perustuu kotona keittiönpöydän ääressä käytyihin keskusteluihin, joista hän on saanut tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja koulutuksista koskevista lakimuutoksista.

– Tutkinnon osiakin voit suorittaa, ellet halua suorittaa koko tutkintoa. Oppisopimuskoulutuskin on tekijälleen maksutonta, ja kouluttautua voi työn ohessa muutamia lähikoulutuspäiviä ottamalla, mies luettelee.

Luostarinen on kannustanut työnantajansa ohella tiimiään opiskelemaan ja tarjonnut mahdollisuutta räätälöidä työnkuvaa sen mukaiseksi.

– Kannustan jokaista ennakoivaan ajatteluun. Onpa kyse tulevasta viikosta tai pidemmän tähtäimen suunnitelmista. On hyvä miettiä työtehtäviään urapolkuaan ja määritellä itselleen selkeitä tavoitteita silloin, kun asiat ovat vielä hyvin. Se on osa vastuullista toimintaa.

Hän on tyytyväinen työnantajansa suhtautumiseen opiskeluun ja käänteiseen vapauden tunteen luomiseen.

– Täällä ajatellaan yksittäisenkin työntekijän tulevaisuutta. Annetaan mahdollisuus opiskella ja kannustetaan siihen. Koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Jälkihuomautus

Koronaviruspandemia lamautti hetkeksi myös ravintolalaitteiden myynnin. Ensimmäinen haastattelu tehtiin huhtikuussa. Tuolloin tilanne oli se, että Primulatorissa oli käynnistetty lomautukset 17. maaliskuuta.

– Puolet myynnistä on lomautettuna. Huoltopuolella tehtiin lyhennettyä viikkoa ja työpäivää, Yli-Hemminki sanoi.

Hänen mukaansa työntekijät pyrittiin kuitenkin pitämään mahdollisimman pitkään työssä, ja työt koitettiin jakaa pidemmälle aikavälille. Yli-Hemminki arvioi tuolloin, että on katsottava vielä pidemmälle syksyyn ennen kuin bisnes rullaa suhteellisen normaalisti.

Primulatorin tilanne koronaviruskriisiin tultaessa oli positiivinen. Vuosi oli käynnistynyt kaikkien aikojen myyntiennätyksillä. Toukokuun alussa käynnistyi uuden toimitilan remontti ja remontin valmistuttua syksyllä on edessä muutto Kalasatamasta Lauttasaareen. Entinen toimitila oli myyty ennen kriisiä.

Yli-Hemminki kertoi, että hotelleiden ja varustamoiden avauduttua työtä on luvassa taas enemmän, sillä projektit muutamalle asiakkaalle jäivät odottamaan poikkeustilan päättymistä. Huhtikuun loppupuolella Yli-Hemminki kertoi, että myyntiin on tullut uusi laite, joka on vastaus yhteen kriisin aiheuttamaan ongelmaan: viruksen leviämisen tehokkaaseen ehkäisemiseen. Automaattinen käsienpesulaite poistaa 12 sekunnissa 99,9 prosenttia muun muassa covid-19-sairautta aiheuttavista mikrobeista.

Julkaistu Aromi-lehdessä 5–6/2020.

Jutun sitaatteja on korjattu 4.6.2020 klo 10.15.

Sulje mainos Tilaa Shaker