*ISM on Osloon marraskuussa 2017 avattu baari, konsepti ja liike, joka pyrkii toiminnallaan minimoimaan ylikulutusta ja kuormitusta – ehkä sen kautta jopa pelastamaan maailman. Ravintolan takana ovat muun muassa maineikkaat ja nimekkäät baarimestarit Chris Grøtvedt ja Adrian Michalcik. Uuden projektin ideana oli luoda jotain uutta ja erilaista sekä kantaa oma korsi kekoon taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– Haluamme kaikessa yksinkertaisuudessaan pitää hauskaa samalla kun pelastamme maailmaa, Grøtvedt sanoo.

Ideologia ja -ismit

Ideologia *ISM:in takana juurtuu vahvasti kahteen -ismiin – hedonismiin ja humanismiin. Kyseiset -ismit korostuvat sekä baarissa että cocktaileissa ja jakaakin näin cocktailbaarin kahteen eri konseptiin. Konsepteja ovat hedonistinen pääbaari ja humanistinen speakeasy, joilla molemmilla on omat alueensa, tyylinsä, cocktailinsa ja toimintamallinsa.

Näihin ideologioihin tukeutuessa *ISM on vahvasti löytänyt tyylinsä keittiötekniikoista ja markkinoiden uusimmista laitteista ja villityksistä, jotta cocktaileilla saataisiin luotua toinen toisiaan uskomattomampia kokemuksia. Myös cocktailien pre-batchaaminen eli ennakkoon pullottaminen on suuressa suosiossa, jättäen näin enemmän aikaa vieraiden kanssa keskustelemiseen, suositteluun ja palveluun.

*ISMin pääbaarissa hedonismi tuodaan esiin nautinnollisena elämäntyylinä, onnellisuutena ja itsensä hemmotteluna. Cocktaileissa tämä näkyy klassikoina ja guilty pleasure -juomina, joita halutaan tuoda asiakkaille esiin mahdollisimman helposti lähestyttävällä tavalla. Cocktailbuumin kasvaessa cocktaillistojen lukemisesta on tullut oma taiteenlajinsa ja välillä tämä aiheuttaa harmaita hiuksia asiakkaille. Hedonistisessa cocktaillistassa onkin painotettu helppolukuisuutta ja helposti lähestyttävyyttä, jotta vieraat saisivat nauttia olostaan ilman, että jokaista listan raaka-ainetta varten tarvitsisi tietosanakirjan.

– Cocktaillistat ovat nykyään täynnä ammattitermistöä ja toinen toistaan kummallisempia raaka-aineita, mikä johtaa siihen, että vieraamme hämmentyvät ja tilaavat aina sen tutun ja turvallisen juoman kaikessa tässä termistön viidakossa. Tämä tarkoittaa sitä, ettemme ole onnistuneet työssämme ja vieraillemme jää epämukava ja tyhmä olo. Halusimme tarjota heille helposti ymmärrettävän listan, jotta he voivat rauhassa nauttia juomista, Grødtvedt kertoo.

Hedonistisessa speakeasy baarissa tunnelma on jazzahtava, klassinen ja ilmoilla leijuvat polttavat ajankohtaiset aiheet, jotka pakottavat ihmiset ajattelemaan. Humanismi on tuotu vahvasti esille juomatuotteessa tarinoiden ja tarjoilutapojen muodossa. Ideologiassa tarinankerronta on tärkeimpänä järjestyksessä, ja tarinat vievät kuulijan ihmiskunnan globaalisti kohtaamien ongelmien äärelle. Jokaisen cocktailin ympärille rakentuu teema, jonka kautta aiheita käydään läpi juoman muodossa. Listalta löytyy juomia kuten ”Global Warming”, ”Ocean Pollution”, ”Racism” ja ”Factory Farming”

*ISM antaa takaisin maailmalle

Ylikulutusta ja maailman kuormittamista pyritään *ISMissä vähentämään käyttämällä kaikki mahdolliset raaka-aineet hyödyksi ja tuetaan toimintaa vahvasti niin sanotulla zero waste -ajattelumallilla. Toimintatavoilla pyritään mahdollisimman kestävään kehitykseen ja ekologiseen lopputulokseen.

Humanismin ollessa vahvasti korostettuna, haluaa *ISM antaa myös takaisin. Humanismi-listan cocktaileista lahjoitetaan osa tuotosta juoman kyseisen konseptin hyväntekeväisyyteen. Puhtaamman juomaveden puolesta myös vedestä ja kuplavedestä saaduista tuotoista lahjoitetaan osa Water for People -organisaatiolle.