Henkilökunnan hyvinvointi edellä, myös freelancereiden

Vaikeistakin asioista on lupa puhua, eikä liiallista työmäärää ihannoida.

Tapahtuma-alalla freelancer-työskentelymalli on yleinen. Tapahtuma- ja markkinointiyritys Ramson & Brand Ambassadorsin henkilöstövastaava Heidi Kotiranta kertoo, että freelancereiden haasteet ovat heillekin tuttuja.

– Meillä työskentelee toimistollakin osa ihmisistä freelancerina. Olemme kehittäneet toimintatapoja jo pidemmän aikaa ja käyty keskustelua siitä, miten voimme tukea tekijöitämme voimaan työnsä äärellä hyvin.

Freelancer jää usein työyhteisön ulkopuolelle, mikä lisää uupumisriskiä. Tapahtuma-ala on hektinen ala, myös työsuhteessa olevalle, sanoo Ramsonin asiakkuuspäällikkö Ida Lindberg.

– Työnantajan pitää olla todella herkkänä uupumisen ehkäisemiseksi. Meistä moni on ollut itsekin sudenkuopassa, joten tiedämme hyvin, mihin asioihin pitää kiinnittää erityisesti huomiota. 

Lindberg kertoo, että vuoropuhelu, tasavertaisuus, mikä ei tarkoita tasapäisyyttä, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat heillä toimiviksi todettuja käytäntöjä.

Työnohjausta tarjolla

Freelancereilla on käytettävissään samat välineet ja tilat kuin palkkalistoilla olevilla.

– Työnohjaus ja oman osaamisen kehittäminen ovat myös usein haasteina freelancereilla, mutta me emme erottele näissäkään asioissa ihmisiä työsuhteen perusteella, kertoo Lindberg.

Tapahtuma-alan ihmisillä työn kuormittavuus, yksinäisyys ja sirpaleisuus voivat uuvuttaa.

– Me käymme avointa keskustelua työn määrästä. Kannustamme ihmisiä ottamaan puheeksi liiallisen työmäärän. Olemme luoneet kulttuurin, missä rohkaistaan puhumaan myös negatiivisista asioista.

Kotiranta mainitsee, että luovan työn tekijöillä on usein korkea kynnys todeta, että työtä on liikaa. 

– Kun teet työtä intohimolla ja se itsessään palkitsee, niin sen päälle on vaikea todeta, että onkin itse ihan loppu.

Puolet ongelmasta on jo ratkaistu, kun asiat tehdään näkyväksi.

– Silloin pystymme ratkaisemaan ongelman. Jos kukaan ei uskalla sanoa mitään, niin emme voi tehdä asialle mitään, jatkaa Lindberg.

Ylityöt ovat alalla yksi haasteista. Niitä ei voi kokonaan välttää tai poistaa.

– Meillä ollaan rehellisiä sen suhteen, että välillä tulee ylitöitä ja viikonlopputöitä. Seuraamme jatkuvasti kaikkien työtunteja ja olemme tarkkoja siitä, että tunnit otetaan takaisin vapaana heti kun mahdollista, mieluiten seuraavalla viikolla, sanoo Kotiranta.

Vapaus palkitsee

Freelancer-työskentelymalli valitaan usein siksi, että se tuo tekijälle vapautta.

– Keikkatyöhön tapahtumiin hakeutuu ihmisiä, jotka haluavat tehdä työtä vapaammin. Halutaan tehdä monia asioita, eikä työskennellä yhden työnantajan palveluksessa, sanoo Kotiranta.

– Freelancerilla on oikeus päättää asioistaan, mutta tuemme siinä, että huolehtii palautumisesta, myös keikkatyöntekijöiden osalta, jotka työskentelevät paikan päällä tapahtumassa. Huolehdimme myös siitä, että paikan päällä tapahtumassa on riittävästi ihmisiä, ja jokaiseen tapahtumaan nimetään päivystäjä, kenelle voi soittaa minkä tahansa asian tiimoilta, jatkaa Lindberg.

Keikkatyöntekijöitä Ramsonilla on tällä hetkellä noin sata.

– Pyrimme ohjaamaan heitä yrittäjyydessä ja kannustamme avoimeen vuoropuheluun. Haluamme luoda tunnelman, että meille voi puhua myös vaikeista asioista. Jos esimerkiksi tapahtuman aikana sattuu jotain ikävää, haluamme kuulla siitä. Siten pyrimme ennaltaehkäisemään sen, että asiat jäävät kuormittamaan ihmisen mieleen, sanoo Kotiranta. 

Tiedonkulku ja kommunikaatio toistuvat usein keskusteluissa. 

– Meillä molemmilla on omia kokemuksia siitä, kuinka ahdistavaa on mennä tapahtumaan, jos tietoa ei ole saanut tarpeeksi etukäteen.

Lindberg kertoo, että Ramsonilla on projektinhallintajärjestelmä, minkä avulla tietoa jaetaan myös keikkatyöläisille.

– Kaikilla on käytössään tarvittavat tiedot. 

Innostus ja positiiviset tunteet myös motivoivat.

– Työ koetaan mielekkäänä. On tärkeää tukea ihmisiä siinä, että intohimo säilyy. Kukaan ei hyödy siitä, että ihmiset uupuvat. Meillä ei myöskään ihannoida julmettuja työtunteja. Ajattelemme, että älytön työnteko ei ole edes ammattimaista. Pyrimme hyvään balanssiin vapaan-ajan kanssa. Se on tätä päivää eikä kiireellä kehuskelu, päättää Lindberg.

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2021.

Sulje mainos Tilaa Shaker