Kyselyn mukaan kesän ulkotapahtumiin aikoo osallistua yli 54 prosenttia vastaajista, poislukien promootiotapahtumat. Sisätapahtumiin aiotaan osallistua syksyllä. Kesän aikana noin viidennes vastaajista aikoo osallistua sisätapahtumiin. 

Alle 50 henkilön tapahtumia, sisällä tai ulkona, aikoo järjestää noin kolmannes vastaajista ja toinen kolmannes harkitsee tapahtuman järjestämistä. 

 

Seitsemän prosenttia yrityksistä aikoo järjestää tapahtuman kesäkuussa. Elokuusta eteenpäin lukema muuttuu kaksinumeroiseksi. 

90 prosenttia vastaajista luottaa erittäin paljon tai melko paljon tapahtumanjärjestäjien ammattitaitoon terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi. Kasvomaskilla koetaan olevan suurin vaikutus terveysturvallisuuden parantamiseksi.