EU-puheenjohtajakaudella kokoustetaan kestävästi

Suomen kolmas EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuun alussa. Suomi toimii puheenjohtajana Finlandia-talossa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa sekä Brysselissä ja Luxemburgissa neuvoston virallisissa kokouksissa. Puheenjohtajuus kestää joulukuun loppuun.

Hallituksen EU-ministerivaliokunta on linjannut puheenjohtajakaudella Suomessa järjestettävät korkean tason kokoukset. Suomessa järjestetään kuusi ministeritason epävirallista kokousta. Muita poliittisen tason tapahtumia ovat hallituksen ja Euroopan komission ja hallituksen ja Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen tapaamiset.

Näiden lisäksi järjestetään virkamieskokouksia, joista osa on keskitetysti EU-puheenjohtajuussihteeristön järjestämiä ja osa ministeriöiden järjestämiä. Virkamieskokousten lista täsmentyy vielä.

– EU-puheenjohtajakaudella Suomi johtaa Euroopan unionin neuvoston toimintaa. Puheenjohtajana Suomi on kansainvälisesti keskeisessä roolissa. Se lisää Suomen kiinnostavuutta, kertoo Valtioneuvoston kanslian EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi.

Puheenjohtajakaudella järjestetään perinteisesti lukuisia EU-asioiden valmisteluun liittyviä kokouksia.

– Kokoukset ovat lisänä Helsingissä pidettävien muiden kansainvälisten konferenssien määrässä. Helsinki on muutoinkin suosittu kokous- ja kong-ressikaupunki ja puheenjohtajuuskausi voi vaikuttaa muiden kokoustilojen saatavuuteen. Erityisesti heinä-, syys- ja lokakuu ovat kiireisiä, sillä ne ovat myös muiden konferenssien osalta suosittuja ajankohtia, kertoo Laisi.

Puheenjohtajamaiden trio-yhteistyö painottuu sisältövalmisteluun ja joulukuussa 2018 on julkaistu Romanian, Suomen ja Kroatian yhteinen 18 kuukauden ohjelma, niin sanottu trio-ohjelma. Kokousjärjestelyissä on ollut melko vähän yhteistyötä Romanian ja Kroatian kanssa.

Laisi kertoo, että kokouksiin liittyy oheistapahtumia, kuten illallisia ja vastaanottoja. Joitakin näistä tilaisuuksista järjestetään uudessa keskustakirjasto Oodissa. Helsingin kaupungilla, Euroopan komission ja parlamentin edustustoilla on siellä infopisteet.

– Suomella on hyvä maine kokousjärjestelyissä. Toimivat ja kestävät järjestelyt sekä vieraanvaraisuus jättävat toivon mukaan muistijäljen, joka tuo kokousvieraat uudestaan takaisin Suomeen matkailijoina.

Puheenjohtajakauden kokousjärjestelyjen keskeinen tavoite on toimivien järjestelyjen lisäksi kestävyys.

– Pyrimme kaikissa ratkaisuissa noudattamaan kestäviä arvoja.

Laisin mukaan Suomeen tulevat vieraat ovat pääosin EU-kokouksiin osallistuvia ministereitä ja virkamiehiä. EU-puheenjohtajakauden kokouk-set ovat hyvin pitkälle työkokouksia, joihin ei sisälly ohjelmaa perheenjäsenille. Joihinkin ministerikokouksiin sisältyy puoliso-ohjelma.

Finlandia-talon myynti- ja markkinointijohtaja Minna Sauramaa kertoo, että puheenjohtajuuskauden aikana Finlandia-talo kykenee samanaikaisesti palvelemaan myös muita asiakkaita. Puheenjohtajuuskauden varaukset vievät kaikkiaan noin 30 prosenttia Finlandia-talon kokonaiskapasiteetista puolen vuoden aikana.

– Olemme siis pystyneet tarjoamaan tilojamme ja palvelujamme myös muille kansainvälisille kokouksille sekä kotimaisille tapahtumille, juhlille ja konserteille, kertoo Sauramaa.

Sauramaan mukaan kiinnostus ja kysyntä Finlandia-taloa kohtaan on tänä vuonna valtaisaa. Finlandia-talolla järjestetään vuonna 2019 muun muassa digitaalisuuden, toksikologian, kierrätystalouden ja turismin aihealueisiin liittyviä kansainvälisiä kongresseja. Vapaita tiloja löytyy kuitenkin vielä syksyksi.

– Puheenjohtajuuskauden aikataulu ja kokouskalenteri julkistetaan myöhemmin keväällä. Järjestelyt ovat jo kuitenkin täydessä vauhdissa. Käymme läpi muun muassa kokoustiloja, kulkureittejä, turvallisuusasioita, somistusta, tekniikkaa sekä media- ja ravintolapalveluihin liittyviä järjestelyitä. Tapaamisia ja palavereita EU-puheenjohtajuussihteeristön kanssa on jo viikoittain.

Puheenjohtajakauden verkkosivut julkaistaan noin kuukautta ennen puheenjohtajakauden alkua.

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!