Aito HSO vaihtoi nimeä: Skilla ry jäsenistön suosikki uudeksi nimeksi

Aito HSO:n nimi muuttui 18. maaliskuuta Skilla ry:ksi. Yhdistyksen kevätkokous valitsi uuden nimen viime syyskuussa.

Uudet verkkosivut aukeavat maaliskuussa osoitteessa skillary.fi. Samalla avataan myös uusi jäsenlehti, Verkkolehti Skillan.

Aito HSO järjesti viime huhtikuussa neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestön uudesta nimestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 621 jäsentä. Kyselyn vastausprosentti oli 29 prosenttia. Äänestys tarjosi jäsenille aikaa tutustua nimiin sekä mahdollisuuden valita suosikkinsa ja esittää kommenttinsa jo ennen varsinaista äänestystä.

Äänestyksessä mukana olleet neljä vaihtoehtoa olivat pisimmälle työstetyt ehdotukset ja työpajaosallistujien suosikit. Vastaajat asettivat nimivaihtoehdot järjestykseen yhdestä neljään yhden ollessa paras ja nelosen huonoin.

Kyselyyn vastanneiden selkeä suosikki oli Skilla ry, jonka valitsi ensimmäiseksi tai toiseksi vaihtoehdoksi 82 prosenttia äänestäneistä. Toiseksi suosituin oli Clavis ry, joka oli ensimmäinen tai toinen vaihtoehto 62 prosentilla äänestäneistä. Kolmantena oli Hybs ry ja viimeisenä BUPRO ry.

Äänestyksessä mukana olleet vaihtoehdot ja niiden selitykset

 • Clavis ry (latin. avain)
  ”Key to success.”
  Olemme avainhenkilöitä; yhdistyksemme on avain työelämään.
 • BUPRO ry
  ”Understanding business.”
  BU = business, PRO = professionals.
 • Hybs ry
  ”Työelämän moniosaajat.”
  Hybri skills; Hyb = hybridi = monimuotoinen, S = skills = osaaminen/taidot.
 • Skilla ry
  ”Taitoa työelämässä.”
  Skills = osaaminen/taidot; taipuu samalla tavalla kuin kilta, joka tuo mieleen osaamisen ja verkostot.

Nimivaihtoehdot olivat kolmen keväällä 2020 järjestetyn työpajan tuotosta. Työpajat olivat avoimia kaikille Aito HSO:n jäsenille, ja niihin osallistui myös opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Työpajojen mittaan osa ehdotuksista karsiutui pois sen vuoksi, etteivät ne vedonneet jäsenistöön tai vastaavan niminen yhdistys oli jo olemassa.

Julkaistu Evento-lehdessä 1–2/2021.

Lue digilehti!

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!

Sulje mainos Tilaa Shaker