Tieto baarimestarin erikoisammattitutkinnon lopettamisesta herätti kiivasta keskustelua jo vuosia ennen koulutuksen loppumista. Eniten pelkoa herätti se, etteivät baarimestarit saisi enää riittävän perusteellista jatkokoulutusta, kun se alkuvuodesta yhdistettiin tarjoilupuolen koulutuksen kanssa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole tarjoilijatutkinto vaan Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, jossa kaikille yhteinen tutkinnon osa on Ravintolan tarjoilutyössä toimiminen. Baarimestariopintoihin sisältyy pakollisena tutkinnon osana baarityössä toimiminen. Muut tutkinnon osat opiskelija saa valita oman mielenkiintonsa ja tarpeensa mukaan.

– Baarimestarin erikoisammattitutkinnon sisältö oli laadittu vuonna 2005, joten se oli jo auttamatta vanhentunut, eikä vastannut nykypäivän vaatimuksia. Nykyisin lähes kaikissa cocktailbaareissakin on pöytiintarjoilu ja muissakin paikoissa baarimestari osallistuu asiakaspalveluun, joten on vain luontevaa, että myös tätä puolta opiskellaan. Sitä paitsi kenttä peräänkuuluttaa tällä hetkellä moniosaajia, kertoo Perho PRO:n koulutusasiantuntija Marjo Rajala.

Yksi vallitseva harhaluulo on, että uusi tutkinto kestäisi aiempaa kauemmin.

– Kentältä on toivottu koulutusta, joka on paitsi laadukasta, myös nopeaa ja vastaa tämän päivän tarpeisiin. On tärkeää, että valmistavan koulutuksen sisältö on laadittu niin, että se vastaa työelämän tarpeita. Hieman lähtötilanteesta riippuen tutkinnon voi suorittaa jopa puolessa vuodessa, kehittämispäällikkö Juha Turtiainen sanoo.

Lähtötilanteesta riippuen tutkinnon voi suorittaa jopa puolessa vuodessa.”

Baarimestariopintojen pääkouluttajina toimivat baarimestarit Jan Lindgren ja Turo Kotajärvi. Viinikoulutuksesta vastaa sommelier Taneli Lehtonen ja olutopinnoista Perhon Panimon panimomestari Sauli Jarva.

– Oman panimon ansioista opiskelijaryhmät pääsevät Saulin johdolla laittamaan alulle oman oluen. Lisäksi he suunnittelevat etiketin ja markkinointia sekä pullottavat oluen, kertoo Turtiainen.

Baariluokassa tapahtuvan opiskelun lisäksi opintoihin kuuluu myös erilaisiin baarikonsepteihin tutustumista. Ensimmäisenä uutta tutkintoa suorittavien kanssa vierailtiin esimerkiksi Chihuahua Julepissa, jossa yrittäjä Jami Järvinen kertoi baarista ja maistatti muutaman juoman.

– Vierailujen tarkoituksena on avata baarimestareiden silmiä ja näyttää, miten liikeidea vaikuttaa esimerkiksi tuotevalikoimaan.

Perho PRO:ssa (ent. Haaga-Perho) koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa ja opetusta on maanantai- ja tiistai-iltaisin. Syyskaudella marras–joulukuu on rauhoitettu opinnoilta, jotta opiskelijat voivat keskittyä työntekoon.

– Varsinaisia pääsykokeita ei ole, vaan valinta tehdään hakemuksen, alkukartoituksen ja haastattelun perusteella. Koska kyseessä on oppisopimuspohjainen koulutus, tarvitaan työnantajan sitoutuminen. Lisäksi varmistamme, että näyttöympäristö on sopiva tutkinnon suorittamiseen, kertoo Rajala.